Projektas „Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“

Dainora Eigminienė, asociacijos „Lituanistų sambūris“ valdybos pirmininkė, Ugdymo plėtotės centro (UPC) surengtame asociacijų susitikime pristatė projektą „Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“.

Vykdydama projektą, asociacija surengė dviejų dienų seminarą-kūrybinę laboratoriją tautinių mažumų, Pietryčių Lietuvos ir kitų Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Pasak rengėjų, seminaro metu buvo galima stebėti dvi atviras pamokas, Vilniaus universitete išklausyti 4 paskaitas: Senosios literatūros kalbinė įvairovė, XIX a. Lietuvos literatūros dialogai, XX a. istorijos analizė Czesławo Miłoszo eseistikoje ir Vidurio Europos idėjos, Lietuvos kultūras jungiantis pasakojimas. Dalyviams buvo išdalyta metodinė medžiaga.

Anot pranešėjos, „seminare pasiektas aukštas bendradarbiavimo ir atvirumo lygmuo. Taip pat sumažinta atskirtis tarp miesto ir kaimo, tarp tautinių mažumų mokyklų“.

Iš viso renginiuose dalyvavo 70 mokytojų ir 40 mokinių, pastarieji buvo projekto partneriai.

Lituanistų sambūrio projektas
Seminaro programa