„1009“ – filmas skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui

Baltai buvo taikūs žmonės, pakantūs svetimšaliams ir jų religijai. Tačiau, kaip ir kiekviena tauta, jie gynė sau brangius ir šventus dalykus. Šiame filme, skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečio sukakčiai įmažinti, atskleidžiama 1009-ųjų metų istorija.

Scenarijus kurtas remiantis keturiais pagrindiniais rašytiniais šaltiniais apie Brunono kelionę ir jo nužudymą 1009 metais:
– Kvedlinburgo analai (Saxonicae Annales Quedlinburgense 1009 m.);
– Titmaro Merzeburgiečio kronika (Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, 1014 m.);
– Viperto pasakojimas (Wipertus, Hystoria de praedicatione episcopi Brunonis cum suis capellanis in Prusia, et martinio eorum, 1020 m.);
– Petras Daminis Šv. Romualdo gyvenimas (Pietro Damiani, Vita beati Romualdi, 1040 m.).

Idėja ir scenarijus – Senovės baltų draugovė „Karionys
Operatorius ir montuotojas – Emilis Šimkus
Muzika – Donis ir Driezhas