Penkiolika Jono Jablonskio žodžių

Vasario 23 d. minimos 90-osios kalbininko ir lietuvių kalbos normintojo Jono Jablonskio mirties metinės. Būtent J.Jablonskis daug prisidėjo prie to, kad lietuvių bendrinė kalba dabar yra tokia, kokia yra.

Portalas 15min kviečia susipažinti su 15 žodžių, kurie iki Jono Jablonskio buvo vartojami ar to meto kalbininkų siūlyti vartoti bendrinėje ir rašytinėje kalboje.
Tačiau, normindamas kalbą, J. Jablonskis sukūrė daug naujų žodžių, kurie juos pakeitė. Dalis šių žodžių dar yra išlikę šnekamojoje kalboje, bet rašytinėje ar bendrinėje kalboje jų jau nesutiksime. Ir visa tai – vieno žmogaus dėka.

Eriko Ovčarenko / 15min nuotr./Jono Jablonskio kapas

Eriko Ovčarenko / 15min nuotr./Jono Jablonskio kapas

Apšviestūnas. J.Jablonskis įvedė į lietuvių kalbą tarptautinį žodį inteligentas ir pasiūlė atsisakyti „apšviestūno“, kurį siūlė naudoti lietuvių kalbos tarptautinių žodžių komisija, norminusi tarptautinius žodžius.

Činauninkas. Šį skolinį lietuvių kalboje kalbininko dėka pakeitė žodis valdininkas.

Dievmeldystė. Šį žodį pakeitė dabar daug įprastesnis žodis pamaldos.

Eglelė, eglytė, eglaitė. J.Jablonskio dėka, kalbant apie per Kalėdas puošiamą medį, įsitvirtino žodis eglutė – prieš tai viena priesaga nebuvo įsitvirtinusi, buvo galima sutikti anksčiau paminėtus žodžius.

Mokslinyčia. Šį, J.Jablonskio nuomone, nevykusį naujadarą lietuvių kalboje pakeitė dabar įprastu tapęs žodis „mokykla“.

Nabašninkas. Šį žodį rašytinėje lietuvių kalboje pakeitė žodis „velionis“.

Neprigulmybė. Jei ne J.Jablonskis, vasario 16-ąją turbūt švęstume Neprigulmybės dieną. Žodį „neprigulmybė“ lietuvių kalboje pakeitė žodis nepriklausomybė.

Paišelis. Nors šnekamojoje kalboje šis žodis nuskamba ir dabar, J.Jablonskio dėka bendrinėje kalboje vietoje šio žodžio imtas vartoti žodis pieštukas.

Pirmyneiga. Šį XX a. pradžioje lietuvių raštuose vartotą žodį pakeitė žodis pažanga.

Prietelius. Vietoje šio dažno anų laikų lietuvių rašytinėje kalboje žodžio J.Jablonskio dėka imtas vartoti žodis bičiulis.

Sandarbininkas. Šis žodis lietuvių kalboje buvo pakeistas žodžiu bendradarbis.

Sūdas. Ne, šis žodis nėra tiesiogiai susijęs su panašiu žodžiu, kurio pirmoji raidė skiriasi. „Sūdas“ iki J.Jablonskio buvo dažnai vartotas slaviškas skolinys, kurį J.Jablonskis pakeitė savu žodžiu teismas. Žodį sūdyti taip pat pakeitė žodis teisti.

Šilčiarodis. Nors lietuvių kalbos tarptautinių žodžių komisija siūlė tarptautinį žodį termometras keisti „šilčiarodis“, J.Jablonskio dėka įsitvirtino būtent termometras.

Viršžmogis. J.Jablonskio dėka šį žodį pakeitė žodis antžmogis.

Parengė Ugnius Antanavičius       15min.naujas