Ar jau siekiama dvikalbystės įteisinimo Lietuvoje?

Žinomi lituanistai vakar, rugsėjo 24 d., išplatino viešą laišką, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus patvirtintos naujos stojimo į aukštąsias mokyklas tvarkos, pagal kurią užsienio kalbai švietimo sistemoje suteikiamas ypatingas statusas, viršesnis už tą, kurį šiuo metu turi valstybinė lietuvių kalba.
Skaityti toliau: Ar jau siekiama dvikalbystės įteisinimo Lietuvoje?

Vida Lisauskienė. Svarbu atsisakyti saviniekos

„Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą“, – Daukšos prakalbą mintinai deklamavome mokykloje. Ką dabar mums reiškia gimtoji kalba ir lietuviškoji tapatybė? Pasauliui tampant globaliu kaimu, kai valstybių sienos telieka formaliu geografiniu suskirstymu ir erdvės ribos nyksta, turime iš naujo atrasti, kas esame. Apie lietuvių savivertės problemą, požiūrio į gimtąją kalbą pokyčius ir jaunąją lietuvių kartą kalbamės su Vilniaus licėjuje dirbančia lietuvių kalbos mokytoja eksperte Vida Lisauskiene.
Skaityti toliau: Vida Lisauskienė. Svarbu atsisakyti saviniekos

Tomas Venclova: „Žmonių atmintyje norėčiau išlikti savo eilėraščiais“

Be abejo, vienas didžiausių Lietuvos poetų. Be abejo, vienas iškiliausių Lietuvos intelektualų. 75 metų jubiliejų pasitikęs Tomas Venclova, savo nuomonės viešai nebijojęs pasakyti sovietmečiu, juoba nebijo to daryti dabar.
Lituanistų sambūrio nariai nuoširdžiai sveikina savo asociacijos narį poetą Tomą Venclovą, o svetainės skaitytojams siūlo Mindaugo Nastaravičiaus interviu su Tomu Venclova.

Skaityti toliau: Tomas Venclova: „Žmonių atmintyje norėčiau išlikti savo eilėraščiais“

Vanda Juknaitė: „Iš kur atsiranda žodžiai – nežinau…“

„Jokių kūrybinių ambicijų niekada neturėjau. Man rašymas dažnai yra žūtbūtinis bandymas kreiptis į kitą, užmegzti dialogą bet kokiomis priemonėmis, kartais net neturinčiomis nieko bendra su literatūra“, – sako rašytoja Vanda Juknaitė 2008-aisiais „Už santūrų humanizmą ir literatūros lauko išplėtimą“ įvertinta Nacionaline kultūros ir meno premija.
Skaityti toliau: Vanda Juknaitė: „Iš kur atsiranda žodžiai – nežinau…“

Jūratė Baranova. Kinematografiniai motyvai Aido Marčėno poezijoje

Toks sutapimas: visa kultūra pasuko vaizdo link. Filosofai konstatuoja XXI amžiaus posūkį į vizualumą, kaip XX amžiaus pradžioje buvo pastebėtas posūkis į kalbą. Šių eilučių autorė per pastaruosius metus pamiršo visus kitus savo vadinamuosius tyrimus bei rašto darbus ir  domisi tik kino menu bei jį apmąstančia filosofija. Ji yra pastebėjusi, kad kinas esą pranokstąs visus kitus menus, nešiojasi su savimi Gilleso Deleuze’o dvitomį „Cinema“, dedasi po pagalve tarsi tai būtų koks Šventasis Raštas  ir kol kas nesėkmingai bando apie tai ką nors parašyti.
Skaityti toliau: Jūratė Baranova. Kinematografiniai motyvai Aido Marčėno poezijoje