Kalbos metų radinys – veiksmažodis „trolinti“

Gyva kalba kaip gyvas organizmas – kinta ir vystosi, auga. Atsirandant naujiems daiktams ir reiškiniams, atsiranda ir nauji žodžiai. Pradžioje jie atsiranda tiesiog vartosenoje – šnekamojoje kalboje, mokslininkų ir kitų specialistų žargone, masinės informacijos priemonėse, o tada būna užfiksuojami kalbos specialistų.
Skaityti toliau: Kalbos metų radinys – veiksmažodis „trolinti“

Vilija Targamadzė. Vertybių ugdymas mokykloje jau tampa simuliakru

Praėjo jau daugiau nei du dešimtmečiai nuo Tautinės mokyklos koncepcijos (1988), jos pagrindinių idėjų įtvirtinimo 1991 m. Švietimo įstatyme ir Lietuvos švietimo koncepcijoje (1992). Nuodugnesnė šių dokumentų analizė rodo, kad ten buvo įvardyti pamatiniai dalykai, svarbūs švietimo sistemos projektavimui, pavyzdžiui, švietimo sistemos vizija, vertybiniai dalykai – „Švietimo sistema grindžiama Europos kultūros vertybėmis: asmens nelygstamos vertės, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, sąžinės laisvės, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu“(Lietuvos švietimo koncepcija, 1992).
Skaityti toliau: Vilija Targamadzė. Vertybių ugdymas mokykloje jau tampa simuliakru

Viktorija Daujotytė. Minėti Maironį, Lietuvą, viltį

Prof. hab. dr. Viktorijos Daujotytės kalba Maironio 150 metų sukakties minėjime Šiauliuose.
Ką reiškia šis minėjimas, šis iškilmingas vakaras, skirtas Jono Mačiulio – Maironio, poeto ir aukšto katalikų dvasininko, 150 metų sukakčiai; vakaras didelėje Šiaulių miesto salėje, Saulės vardo? Ar atliekame laisvą savo valios veiksmą, ar paklūstame tam, kas yra privaloma, būtina? Gerbdami laisvą valią, laisvus pasirinkimus, neatmeskime ir būtinybės, įsipareigojimų. Kaip svarbius įsipareigojimus turime suprasti tą darbą, kurį Maironio garbei atliko Šiaulių inteligentai, Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, renginio globėjas. Kaip valstybė, kaip istorinė tauta ir kaip gyva Europos tauta, negalime būti pasaulyje be savo autoritetų, mokytojų, vedlių.
Skaityti toliau: Viktorija Daujotytė. Minėti Maironį, Lietuvą, viltį