Lituanistai: maža garbė tarmėm kalbėti, didi gėda bendrinės kalbos nemokėti

Prieš dvejus metus vienas į dabartinį Seimą neperrinktas parlamentaras pasiūlė 2013-uosius paskelbti Tarmių metais, o kai kurie šios kadencijos įstatymų leidėjai, pusėtinai mokantys bendrinę lietuvių kalbą, ragina net teisės aktus per Seimo plenarinius posėdžius pateikinėti žemaitiškai, dzūkiškai ar „tuteišiškai”. Skaityti toliau: Lituanistai: maža garbė tarmėm kalbėti, didi gėda bendrinės kalbos nemokėti

Viktorija Daujotytė. Laukiant „Dulkių ir žvaigždžių“ tomo

Todėl tikėk manim, lietuvi,
Kiek grynai tiesai reikalinga,
Bus mano pasaka tvarkinga…
„Dulkės ir žvaigždės“
Poemos pratarmė

Šį pavasarį (gegužės 2, sen. st. balandžio 20) poetui Jurgiui Baltrušaičiui – 140 metų. Jo sūnui, menotyrininkui Jurgiui Baltrušaičiui – 110. Jurgiai, Jurginių laiko žmonės, išskirtinai talentingi, savitų charakterių, palikę ryškių pėdsakų įvairiose kultūros srityse, šalyse, išlaikę intensyvų tarpusavio bendravimo lauką. Sūnaus „Visuotinė meno istorija“ dedikuota „Mano tėvui“. Abu ir ilsisi viename kape Paryžiaus Montrouge kapinėse, kartu su abiem Baltrušaitienėmis – ruse Marija ir prancūze Helen. Skaityti toliau: Viktorija Daujotytė. Laukiant „Dulkių ir žvaigždžių“ tomo

Gediminas Mikelaitis. Jurgio Baltrušaičio kūrybos vertybių vertikalė

Minėdami 140-ąsias Jurgio Baltrušaičio gimimo metines, kviečiame paskaityti dr. Gedimino Mikelaičio straipsnį „Jurgio Baltrušaičio kūrybos vertybių vertikalė“, rašytą dar 2004 metais.
Poeto Jurgio Baltrušaičio kūryba tyrinėtojams veriasi kaip didingas kultūros ma­syvas, apimantis kelias literatūras (Skandinavijos šalių, Rusijos, Vokietijos, Aust­rijos, Italijos ir kt.). Jo platesnis ir gilesnis pažinimas priklauso taip pat nuo kultūrinių sąsajų, bendrų filosofinių idėjų atpažinimo ir analizės, paties poeto pasaulėžiūros bei estetikos metmenų išryškinimo.
Skaityti toliau: Gediminas Mikelaitis. Jurgio Baltrušaičio kūrybos vertybių vertikalė