Alvydas Butkus apie lietuvių pravardes

Pravardės egzistavo ir egzistuos toliau, nes žmonės jaučia poreikį identifikuoti vieni kitus, sako Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Alvydas Butkus. Anot pravardes tyrinėjančio mokslininko, jos dažnai būna tokios įprastos, kad bendruomenėje išstumia tikrąjį žmogaus vardą ar pavardę.

Skaityti toliau: Alvydas Butkus apie lietuvių pravardes

Rimvydas Stankevičius. Išminties vėrinėlis nuo Viktorijos Daujotytės

V.DaujotytėViena žymiausių šalies lietuvių literatūros mokslininkių ir viena iškiliausių nūdienos Lietuvos asmenybių profesorė Viktorija Daujotytė, nors jau kuris laikas nebeprofesoriauja, pavyzdingai aktyviai tebegyvena akademinį gyvenimą – kasmet sulaukiame skirtingų leidyklų išleistų profesorės monografijų, studijų, kultūros gimtį ir būtį apmąstančių veikalų… Nepaisant to, vis aiškiau matome ir lig šiol neturėtos lietuvių literatūros kūrėjos – Viktorijos Daujotės žingsnius. Literatūros pasaulį jau kiek ankstėliau profesorė nustebino kupinomis poezijos žemaitiškai rašytomis knygomis „Balsai ūkuose“ ir „Gyvenu viena“, o juk esame sulaukę ir dar vienos – V.Daujotės sentencijų ir trieilių knygos „Užrašyta“, kurią išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla.
Skaityti toliau: Rimvydas Stankevičius. Išminties vėrinėlis nuo Viktorijos Daujotytės

Aras Lukšas. Antanas Venclova: nuo nuoskaudų iki nuopuolio

Šį mėnesį dažnai prisimenamas 1940-ųjų rugpjūtis, padėjęs galutinį tašką nepriklausomos Lietuvos egzistavimo istorijoje. Prisimenami ir tie 20 Liaudies seimo delegatų, vykusių į Maskvą prašyti, kad stalininė imperija aneksuotų okupuotą valstybę. Pusė iš jų buvo atviri Lietuvos priešai – buvę pogrindžio komunistai. Kitą dalį sudarė visuomenei žinomi inteligentai. Šiandien pakalbėkime apie vieną jų – rašytoją Antaną Venclovą. Skaityti toliau: Aras Lukšas. Antanas Venclova: nuo nuoskaudų iki nuopuolio

Petronėlė Grybauskienė. Petras Vaičiūnas

Petras Vaičiūnas, kurio 125-ąsias gimimo metines Lietuva minėjo liepos mėnesį, – spalvinga asmenybė, savo gyvenimą ir kūrybą skyrusi atgavusiai Laisvę ir Nepriklausomybę Tėvynei. Į dvidešimto amžiaus antrojo dešimtmečio literatūrą atėjęs kartu su Baliu Sruoga, Vincu Mykolaičiu-Putinu, Kaziu Binkiu, Faustu Kirša, Ignu Šeiniumi, Jurgiu Savickiu, veikiamas Maironio, Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos, Vaižganto idėjų, turėjo savitą pakilų ir įsakmų patrioto balsą, taip reikalingą atgimusiai Tėvynei.
Skaityti toliau: Petronėlė Grybauskienė. Petras Vaičiūnas

Nuo 2017 metų abiturientai galės rinktis brandos darbą

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino brandos darbo – naujo Lietuvoje mokinių kompetencijų ugdymo ir pasiekimų vertinimo įrankio – programą. Numatoma, kad brandos darbą 12 klasės mokinys gali rinktis nuo 2017-2018 mokslo metų. Jis nebus privalomas, abiturientas taip pat laisvai galės pasirinkti temą iš bet kurio vidurinio ugdymo programos dalyko. Tikimasi, kad brandos darbo rezultatų įskaitymas stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bus numatytas tvirtinant įsakymą dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos.

Skaityti toliau: Nuo 2017 metų abiturientai galės rinktis brandos darbą

Milda Kniežaitė. Relikvijų skrynia ir esamasis laikas

„Kaip perduodamas iš kartos į kartą šeimos sidabras, porcelianas ar brangenybės, taip gali būti perduodama ir profesija. Tikriausiai mano lemtis buvo tapti filologe“, – sakė išeivijos literatūros tyrinėtoja Laura Laurušaitė, literatūrologės Jūratės Sprindytės ir vertėjo, bibliotekininko Juozo Laurušo dukra, prozininko ir literatūros tyrinėtojo Adolfo Sprindžio vaikaitė.

Skaityti toliau: Milda Kniežaitė. Relikvijų skrynia ir esamasis laikas

Gendrutis Morkūnas: „Mūsų tikrasis gyvenimas susideda iš tylėjimų“

Gendručiui Morkūnui – puikiam žmogui, rašytojui, mokslininkui – rugpjūčio 4 dieną būtų sukakę 55-eri metai.
Norime dar kartą priminti nuostabų tekstą. „Mūsų tikrasis gyvenimas susideda iš tylėjimų“ – Gendručio Morkūno pasakojimas apie save, sudarytas iš kelių jo interviu ir palydintis esė rinktinę „Švęsti kosmose ir tvarte“.
Skaityti toliau: Gendrutis Morkūnas: „Mūsų tikrasis gyvenimas susideda iš tylėjimų“

Kristina Gudonytė rašo paaugliams, nes juos labiausiai supranta ir myli

Nauja Kristinos Gudonytės knyga jau išleista. Tai romanas paaugliams „Jie grįžta per pilnatį“. Ko dar nežinome apie Kristiną Gudonytę, apie ką naujausia jos knyga ir kodėl autorė rašo paaugliams? Apie visa tai sužinosite iš šio interviu.
Skaitykime naująją rašytojos knygą, rekomenduokime skaityti mokiniams.
Skaityti toliau: Kristina Gudonytė rašo paaugliams, nes juos labiausiai supranta ir myli