Kviečiame paminėti Radvilus

Radvilų giminė vadinama nekarūnuotais Lietuvos karaliais. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija be jų neįsivaizduojama.
Vilniaus miesto savivaldybė, Lituanistų sambūris ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacija maloniai kviečia vilniečius paminėti Vilniaus vaivadų Mikalojaus Radvilo Juodojo ir Mikalojaus Radvilo Rudojo 500-tąsias gimimo metines.

Skaityti toliau: Kviečiame paminėti Radvilus

Kvietimas į knygos apie kalbininką Vytautą Vitkauską sutiktuves

Mielieji Kolegos!
2015 m. gruodžio 9 d. (trečiadienį)
Lietuvių kalbos institutas ir Lietuvių kalbos draugija
kviečia į knygos „Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską
sutiktuves – pabendrauti su knygos rengėjais ir joje skelbiamų
atsiminimų autoriais, kalbininko Vytauto Vitkausko artimaisiais,
bendradarbiais ir bičiuliais.
Skaityti toliau: Kvietimas į knygos apie kalbininką Vytautą Vitkauską sutiktuves

Netektis. Kalbininkas Simas Karaliūnas (1936 01 20 – 2015 11 28)

Lietuvių kalbos institutas su giliu liūdesiu praneša, kad 2015 m. lapkričio 28 d., eidamas 80-uosius, mirė vienas žymiausių lietuvių baltistų, etimologų ir sociolingvistų profesorius habilituotas daktaras Lietuvos mokslo premijos laureatas Simas Karaliūnas.
Skaityti toliau: Netektis. Kalbininkas Simas Karaliūnas (1936 01 20 – 2015 11 28)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 5 – 10 klasėse

2015 m. gruodžio 2–14 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja nemokamus seminarus savivaldybių administracijos švietimo skyrių specialistams, atsakingiems už lietuvių kalbą, ir lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo mokytojams.
Skaityti toliau: Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 5 – 10 klasėse

Kvalifikacijos tobulinimo programos 2016 metams

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2016 metams pagal LR ŠMM Ministro įsakymą „Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“.

Skaityti toliau: Kvalifikacijos tobulinimo programos 2016 metams

Naglis Kardelis. Ontologinė lietuvių kalbos paskirtis

Doc. dr. Naglis Kardelis tema „Ontologinė lietuvių kalbos paskirtis“ kalbėjo lituanistų konferencijos „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“, vykusios 2015 m. lapkričio 13–14 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje, metu.
Skaityti toliau: Naglis Kardelis. Ontologinė lietuvių kalbos paskirtis

Mantas Adomėnas. Kanono svarba ugdant asmenybę

Doc. dr. Mantas Adomėnas pranešimą „Kanono svarba ugdant asmenybę“ skaitė lituanistų konferencijoje „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“, vykusioje 2015 m. lapkričio 13–14 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje.

Skaityti toliau: Mantas Adomėnas. Kanono svarba ugdant asmenybę