Lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Kauno miesto savivaldybė ir Kauno Maironio universitetinė gimnazija kviečia į Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumą „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“, kuris vyks 2016 m. balandžio 29–30 d. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje (Gimnazijos g. 3, Kaunas).
Skaityti toliau: Lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“

Ignas Šeinius: tarp kūrybos ir diplomatijos

I. Šei­nius šian­dien daž­niau­siai pri­si­me­na­mas kaip ra­šy­to­jas, pir­ma­sis ti­kras lie­tu­vių im­pre­sio­nis­tas, ku­rio ro­ma­nas „Kup­re­lis“ pa­li­ko ne­iš­dil­do­mą pėd­sa­ką lie­tu­vių li­te­ra­tū­ro­je. Šis ro­ma­nas, kaip ir ki­ti ži­no­mi jo kū­ri­niai – „Nak­ties ži­bu­riai“, „Ban­gos siau­čia“, „Va­sa­ros vai­šės“, bu­vo par­ašy­tas prieš Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą ar jo pra­džio­je, kai ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mas dau­gu­mai at­ro­dė tik kaip gra­ži sva­jo­nė.
Skaityti toliau: Ignas Šeinius: tarp kūrybos ir diplomatijos

Theodoras Dalrymplas: Kodėl Šekspyras yra visų laikų autorius?

Theodoras Dalrymplas yra psichiatras, kalėjimo gydytojas. Svarstydamas, kodėl V. Šekspyro mintys yra amžinos, jis žvelgia į žmogaus prigimtį.
Šekspyras mums nuolatos primena tą plonytę liniją tarp gėrio ir blogio, glūdinčią kiekvieno žmogaus širdyje. Parodydamas mums, kad ta linija visada lengvai, tačiau skausmingai perkertama, Šekspyras sunaikina utopinę iliuziją, kad visuomenės sąranga kada nors galėtų būti tokia tobula, jog žmogui jau nebereikėtų stengtis būti geram.
Skaityti toliau: Theodoras Dalrymplas: Kodėl Šekspyras yra visų laikų autorius?

Willas Gompertzas: „Kodėl šiandien Shakespeare’as yra populiaresnis nei bet kada anksčiau?“

„Tai stebėtina, argi ne? Shakespeare‘as šiandien yra populiaresnis nei bet kada anksčiau nuo pat savo mirties prieš keturis šimtus metų (po ranka nėra jokių tvirtų duomenų, kurie tą patvirtintų, tačiau mokslininkai, su kuriais kalbėjausi, su tuo sutinka)“, – apie Williamo Shakespeare‘o pupuliarumą BBC svetainėje rašo meno kritikas Willas Gompertzas.
Skaityti toliau: Willas Gompertzas: „Kodėl šiandien Shakespeare’as yra populiaresnis nei bet kada anksčiau?“

„Kas pasotins meno žmogų?!“ Iš Antano Vengrio dienoraščio I, II, III, IV

Beveik nėra abejonių, kad dienoraštį teatrologas Antanas Vengris (1912–2014) rašyti pradėjo anksčiau, nei 1952-aisiais (būdamas jau keturiasdešimties), tačiau ankstesnieji sąsiuviniai veikiausiai pražuvo, buvo sunaikinti arba dar nerasti. Gal jų reikėtų ieškoti Lietuvos ypatingajame archyve? 1953 metais A. Vengris buvo areštuotas, kelis mėnesius kalintas KGB rūmų rūsiuose, nuteistas 25 metams lagerio. Pavolgyje statė Kuibyševo elektrinę. Į Lietuvą grįžo 1954 metų rugsėjį.  Siūlome skaityti Audriaus Musteikio („Lietuvos žinios“) parengtas teatrologo Antano Vengrio dienoraščio ištraukas.

Pasakojimas apie kalbos valandėles ir jų rengėjus

„Tuo metu mes buvom išsiugdę didžiulę kalbininkų mėgėjų auditoriją, tokią visuomenės dalį. Ir ji, kaip dabar krepšinį kiekvienas moka komentuot, tada irgi šitaip komentuodavo. Būdavo daug labai konkrečių klausimų: kaip kirčiuoti kokį žodį, ar geras prielinksnis, ar geras linksnis“, – prisimena Lietuvos radijo laidos „Mūsų kalba“ rengėjas, kalbininkas Aldonas Pupkis.
Skaityti toliau: Pasakojimas apie kalbos valandėles ir jų rengėjus

Suskaitmenintos senosios knygos vaikams

Kauno apskrities biblioteka suskaitmenino nemažai senosios vaikų literatūros.
Edukacinėje programoje „Atgimę vaikystės autoriai ir senosios iliustracijos“ galima lengvai rasti informacijos apie senuosius lietuvių literatūros autorius ir jų kūrinius. Paraginkime vaikus  pamatyti, kokias knygeles skaitė jų seneliai ir proseneliai, sužinoti, kokios buvo iliustracijos prieš 70 ir daugiau metų. Vaikai galės pavartyti ir paskaityti knygų ištraukas bei pasirinkti, ką  skaityti: pasakas, eilėraščius, apsakymus ar kitų žanrų kūrinius. Be žinomų rašytojų, tokių kaip Pranas Mašiotas, Kazys Binkis, Petras Cvirka, pristatyta  ir pamirštų kūrėjų.
Skaityti toliau: Suskaitmenintos senosios knygos vaikams

Kęstutis Urba: nėra temų ar žanrų, kurių nebūtų šiuolaikinėje paauglių literatūroje

Neretai galima išgirsti nusiskundimų, jog Lietuvos vaikai ir paaugliai per mažai skaito, juos sunku sudominti, o mūsų rašytojai – neturi kuo nustebinti. Visgi, nuolatos pasirodančios ir apdovanojimų gaunančios knygos jaunimui neleidžia su tuo sutikti.
Skaityti toliau: Kęstutis Urba: nėra temų ar žanrų, kurių nebūtų šiuolaikinėje paauglių literatūroje