Laima Abraitytė: „Lietuviai pamiršta – įkapėse kišenių nėra“

„Žemaitė pradėjo rašyti 40-ies, aš sulaukusi 80-ies nusprendžiau, kad gal jau laikas, paskui nebus kada – memuaruose kiti gali privelti daug netikslumų. Taip pačiai save papeikiant ir pagiriant dvi knygos ir sugulė“, – išpažįsta lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Abraitytė, keturis dešimtmečius skyrusi vaikų ugdymui ir iki šiol laikoma viena autoritetingiausių šalies pedagogių.
Skaityti toliau: Laima Abraitytė: „Lietuviai pamiršta – įkapėse kišenių nėra“

Elena Baliutytė. Tolstantis, bet vis dar matomas: Eduardo Mieželaičio gyvenimas jo paties ir kitų akimis

Bet šiuokart ne tiek apie E. Mieželaičio kūrybą, o apie jo tolstantį gyvenimą – jo paties ir kitų akimis. Tarp dabar gausiai leidžiamų įvairių žanrų knygų apie sovietmetį turbūt nerasime tokios, kurios pavardžių rodyklėje nebūtų Mieželaičio. Taigi tolstantis poetas dar yra gerai matomas. Prisimintina ir beveik prieš dešimtmetį išleista prisiminimų apie E. Mieželaitį knyga „Post scriptum“ (2008).
Skaityti toliau: Elena Baliutytė. Tolstantis, bet vis dar matomas: Eduardo Mieželaičio gyvenimas jo paties ir kitų akimis

VLKK rekomendacijos dėl asmenvardžių gramatinimo

Po ilgoko svarstymo Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 m. gegužės 26 d. priėmė protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo“, reglamentuojantį galūnių dėjimą prie nelietuviškų asmenvardžių. Kartu iš 60-ojo nutarimo išbrauktas 6 punktas ir pakeistos kelios šio nutarimo nuostatos (žr. nutarimą Nr. N-1 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“). Šių nutarimų projektus Komisijai teikė jungtinė Gramatikos ir Vardyno pakomisė.
Skaityti toliau: VLKK rekomendacijos dėl asmenvardžių gramatinimo

Diskutuojančiojo atmintinė, arba Kaip padaryti, kad diskusija netaptų ginču

Kiekvienas esame diskutavę su draugais ar internete. Turbūt pastebėjote, kad konstruktyvi diskusija kažkodėl nepavyksta, o po jos būni susipykęs su oponentu. Kviečiu kartu apžvelgti kai kurias diskutavimo klaidas, kurios ją paverčia eiliniu ginču, sukeliančiu nesantaiką ir neduodančiu diskutuojantiesiems nieko gero.
Skaityti toliau: Diskutuojančiojo atmintinė, arba Kaip padaryti, kad diskusija netaptų ginču

Kvietimas teikti pranešimų tezes mokslinei konferencijai „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Šių metų gruodžio 8–9 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvių kalbos institutas rengia mokslinę konferenciją „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“, skirtą  Jurgio Šlapelio 140-osioms gimimo metinėms, Marijos Šlapelienės lietuvių knygyno 110 metų įkūrimo jubiliejui, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ 110-osioms metinėms ir kitoms su Šlapelių šeimos veikla susijusioms datoms paminėti.
Skaityti toliau: Kvietimas teikti pranešimų tezes mokslinei konferencijai „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Metodinė priemonė pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių užduočių ir metodinių rekomendacijų mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams.
Skaityti toliau: Metodinė priemonė pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams