Aldona Paulauskienė. Alfabetai ir analfabetai

„Kalba ir raštas – tai dvi skirtingos sistemos; antroji egzistuoja tam, kad reprezentuotų pirmąją. Kalbotyros objektas nėra rašytinio ir sakytinio žodžių derinys, o vien sakytinis žodis. Tačiau rašytinis žodis taip glaudžiai susijęs su sakytiniu žodžiu (jis yra pastarojo atvaizdas), kad jam atitenka pagrindinis vaidmuo“ (Saussure F. de. Bendrosios kalbotyros kursas. Vilnius, p.55). Tačiau, laikui bėgant, rašyba, kuri iš pradžių būna logiška, gali virsti absurdiška.
Skaityti toliau: Aldona Paulauskienė. Alfabetai ir analfabetai

Zigmas Zinkevičius. Lenkų kalbos atsiradimas Lietuvoje

Mokslininkai baltų kilmės hidronimų (upių ir ežerų pavadinimų) randa dideliame plote į rytus, pietus ir vakarus nuo Lietuvos bei Latvijos – dabartinių baltų žemių. Pirmieji tai ėmė skelbti rusų mokslininkai Aleksandras Kočiubinskis ir Aleksandras Pogodinas dar XIX a. amžiuje. Toliau jų darbą tęsė lietuvis Kazimieras Būga, vokietis Maksas Fasmeris (Max Vasmer), lenkai Janas Rozvadovskis (Rozwadowski), Tadeušas Lėr-Splavinskis (Tadeusz Lehr-Spławiński), Janas Otrembskis (Otrębski) ir kiti.
Skaityti toliau: Zigmas Zinkevičius. Lenkų kalbos atsiradimas Lietuvoje

Katherine Paterson: Visuomet norėjau būti skaitytoja

Būdama mergaitė, Katherine Paterson (g. 1932 m.) svajojo tapti kino žvaigžde. Jau kelios kartos jaunųjų skaitytojų gali džiaugtis, kad ši svajonė neišsipildė – K. Paterson tapo pasaulinio garso vaikų ir paauglių rašytoja, ne tik mylima skaitytojų, bet ir pelniusi daugybę apdovanojimų už savo kūrybą, įskaitant ir du Niuberio medalius, Astridos Lindgren atminimo premiją bei Hanso Christiano Anderseno medalį.
Skaityti toliau: Katherine Paterson: Visuomet norėjau būti skaitytoja

Dalia Satkauskytė. Kazys Bradūnas tarp žemininkų ir nežemininkų

Kazio Bradūno vieta lietuvių literatūros istorijoje iš pirmo žvilgsnio visiškai aiški: tai vienas iš vadinamosios žemininkų-lankininkų kartos centrų, bene pagrindinis organizacinis šios kartos telkėjas, o vėliau kaip Aidų, Draugo kultūrinio priedo, Lietuvių egzodo literatūros 1945–1990 redaktorius – viena svarbiausių literatūrinio, kultūrinio gyvenimo išeivijoje figūrų. Kažkada Rimvydas Šilbajoris, paklaustas, kaip vadinamieji žemininkai, labai skirtingos poetikos ir pasaulėjautos poetai, yra susiję su antologijos pavadinime įrašyta žemės idėja, atsakė, kad vienintelis tikras žemininkas, labiausiai programinis poetas ir yra Kazys Bradūnas. Programinis pagal sąsają su antologijos pavadinimu, valstietiškai pirmapradžio santykio su žeme dominavimą (žemė, darbas, gimtieji namai, istorija, laiko tėkmę reguliuojantys valstietiško gyvenimo ritualai – visuotinai pripažintos Bradūno poetinio pasaulio koordinatės).
Skaityti toliau: Dalia Satkauskytė. Kazys Bradūnas tarp žemininkų ir nežemininkų

Bronys Raila: nendrė vėjyje

Prieš 20 metų miręs žymus Lietuvos publicistas Bronys Raila skirtingais gyvenimo tarpsniais sugebėjo būti visiškai priešingų politinių srovių ideologu. Jaunystėje buvo susidėjęs su komunistuojančiais kultūrbolševikais ir šį gyvenimo etapą jis pats visada vadino jaunystės klaida. Vis dėlto sovietų okupacijos akivaizdoje žymusis tautininkas vėl nesėkmingai mėgino susitapatinti su būsimais Stalino saulės nešėjais.
Skaityti toliau: Bronys Raila: nendrė vėjyje

Vanda Juknaitė. IRENA. Gyvenau tarp labai gražių žmonių

Trapusis menas gyventi, skirtingai negu kiti menai, vengia jį apibūdinančių žodžių. Aptarimu baugu paliesti tai, kas nuo prisilietimo iš šalies labai saugoma. Meno gyventi gyvastis istoriko Aurimo Švedo knygoje „IRENA Veisaitė „Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ prasimuša pro tvarkingai stilistiškai sušukuotą pasakojimą, atverdama prasmių viršūnes. Atrodytų, jau nebeįmanoma, gyvo liudijimo šviesa knyga įsiterpia į Žydų katastrofos Lietuvoje 75-erių metų sukakties renginius kaip pažado ženklas, kaip viltis, kad žaizdos gali užgyti. Pažadėtosios žemės ženklas, kurios baisieji praėjusio šimtmečio įvykiai trylikos metų mergytei, paliko vos lopinėlį dviem vaikiškom pėdom pastatyti.
Skaityti toliau: Vanda Juknaitė. IRENA. Gyvenau tarp labai gražių žmonių

Apdovanoti konkurso „Švari kalba – švari galva“ nugalėtojai

Seime apdovanoti 10-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Švari kalba – švari galva“ nugalėtojai. Raštingiausius Lietuvos mokinius ir jų lietuvių kalbos mokytojus sveikino Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, „Tilde IT“ atstovė Renata Špukienė.
Skaityti toliau: Apdovanoti konkurso „Švari kalba – švari galva“ nugalėtojai

Geriausių vaikų knygų penketukai, kuriuos siūlo Kęstutis Urba

Daugeliu atvejų vaikiškų knygų pabaigos tegul būna laimingos, tačiau neigiama pabaiga irgi gali būti, sako vaikų literatūros kritikas, vertėjas, žurnalo „Rubinaitis“ steigėjas ir redaktorius Kęstutis Urba. Jo teigimu, „jei vaikas, perskaitęs knygą, apsiverkia, tai yra viršūnė, tai labai daug. Vadinasi, jis išgyveno empatiją, susitapatino su herojumi ir jam gaila. O šiais laikais – tai ypač svarbu.“
Skaityti toliau: Geriausių vaikų knygų penketukai, kuriuos siūlo Kęstutis Urba