Ge­no­vai­tė Ka­čiuš­kie­nė: „Nemeilė kalbai yra didžiausia grėsmė“

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ir Ma­te­jaus Be­lo uni­ver­si­te­to Slo­va­ki­jo­je pro­fe­so­rė Ge­no­vai­tė Ka­čiuš­kie­nė iš­rink­ta Lie­tu­vių kal­bos drau­gi­jos (LKD) pir­mi­nin­ke. Ji ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi šio­se pa­rei­go­se. Daumantė Baranauskaitė su pro­fe­so­re kal­bėjosi apie lie­tu­vių kal­bos su­dė­tin­gu­mą ir kon­kur­są, į ku­rį pa­si­tik­rin­ti raš­tin­gu­mo žmo­nės į Šiau­lius vyk­da­vo net iš Vil­niaus.
Skaityti toliau: Ge­no­vai­tė Ka­čiuš­kie­nė: „Nemeilė kalbai yra didžiausia grėsmė“

Netektis. Viačeslavas Ivanovas (1929 08 21 – 2017 10 07)

Spalio 7 dieną mirė Viačeslavas Ivanovas (Вячеслав Иванов) – Maskvos universiteto Pasaulinės kultūros instituto direktorius, to paties instituto senosios kultūros skyriaus vadovas, Pietų Kalifornijos Los Angeleso universiteto (UCLA) slavų kalbų ir literatūrų katedros profesorius, kelių pasaulio šalių mokslų akademijų akademikas. Viačeslavas Ivanovas – Vladimiro Toporovo bendražygis, kurio mokslinių interesų akiratyje visada buvo baltistika.
Skaityti toliau: Netektis. Viačeslavas Ivanovas (1929 08 21 – 2017 10 07)

Ramūnas Čičelis. Išlikti sąmoningam

Sąmoningumo kaip filosofinės kategorijos problematiką nuosekliausiai lietuvių kultūros istorijoje plėtojo Vytautas Kavolis. Jo mokinys Leonidas Donskis, sekęs Mokytoju ir nėjęs autoriteto neigimo keliu, pirmiausia buvo moralistas ir etikos filosofas. Poetas Tomas Venclova polemizuodamas L. Donskį yra pavadinęs ne filosofu, o publicistu. Toks priskyrimas akivaizdžiai parodo, kad pastarasis buvo labai arti įvairiausios žmogiškosios elgsenos filosofinio apmąstymo, kurį Vakarų kultūra priešina filosofavimui apie daiktus.
Skaityti toliau: Ramūnas Čičelis. Išlikti sąmoningam

Rita Urnėžiūtė. 2017-ųjų Metų žodžio rinkimų kraitė: verygininkai, grybaknygė, miglopūta…

Birželio pradžioje Lietuvių kalbos draugija su „Lietuvos žiniomis“ ir kitais bendraminčiais paskelbė Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus. Parengti rinkimų nuostatai, suburta komisija, gausėja Metų žodžio paskyros draugų socialiniame tinkle „Facebook“. Gausėja ir siūlymų, dėl ko būtų verta balsuoti. Didysis balsavimas „Lietuvos žinių“ portale prasidės 2018 m. sausio 10 d., taigi dabar pats metas kaupti siūlymus. Organizatoriai kviečia rašyti „Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcijai (L. Asanavičiūtės g. 23, Vilnius), siųsti el. laiškus (metuzodis@gmail.com) arba reikšti savo nuomonę socialiniame tinkle „Facebook“. Skaityti toliau: Rita Urnėžiūtė. 2017-ųjų Metų žodžio rinkimų kraitė: verygininkai, grybaknygė, miglopūta…

Konferencija mokytojams „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“

2017 m. spalio 2–3 d. vyko tradicinė Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojų konferencija „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“, skirta į UNESCO minimų datų sąrašą įtraukto mitologo, semiotiko, kalbininko Algirdo Juliaus Greimo  100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Kviečiame žiūrėti konferencijos vaizdo įrašus.
Skaityti toliau: Konferencija mokytojams „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“

Donata Mitaitė. Vienintelio miesto sujungti

Judita Vaičiūnaitė (1937.VII.12–2001.II.11) ir Tomas Venclova (g. 1937.IX.11) kartu su Vytautu P. Blože, Sigitu Geda, Jonu Juškaičiu, Marcelijum Martinaičiu kritikų laikomi XX a. 7-ojo dešimtmečio lietuvių poezijos reformatoriais, jaunystės eilėraščiuose Vilnių yra pavadinę vieninteliu miestu, nors jie abu gimė ir ankstyvąją vaikystę praleido ne jame.
Skaityti toliau: Donata Mitaitė. Vienintelio miesto sujungti

Alvydas Jokubaitis. Moralinės pažangos mitas

„Liberalų moralinės laisvės samprata neatskiriama nuo dviveidiškumo. Jie ne tik reikalauja laisvės naujiems, ekstravagantiškiems ir neįprastiems dalykams, bet ir nori įtvirtinti savo pranašumą kurdami viešosios nuomonės spaudimą galvojantiems kitaip“, – rašo filosofas Alvydas Jokubaitis knygoje „Liberalizmas kaip pilietinė religija“. Rekomenduojame skaityti ne tik knygos ištrauką, bet ir visą knygą.
Skaityti toliau: Alvydas Jokubaitis. Moralinės pažangos mitas