Gediminas Mikelaitis. Nepoeto Kazio Bradūno nauja knyga

Neseniai Vilniuje išleista Kazio Bradūno straipsnių ir rašinių rinktinė „Kazys Bradūnas. Kertinė paraštė: kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinė“ (sudarė Gediminas Mikelaitis, išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 326 p.) atskleidžia mažai žinomą jo literatūros, dailės, kultūros kritiką, jo, kaip redaktoriaus, darbus.

Skaityti toliau: Gediminas Mikelaitis. Nepoeto Kazio Bradūno nauja knyga

Mano tėviškė. Mamertas Indriliūnas

Biržų rajonas, Gataučių kaimas. Atkurtos Lietuvos, pirmosios nepriklausomybės kartos vaiko – Mamerto Indriliūno – gimtinė. Jau mokydamasis Biržų gimnazijoje, pasirenka literato kelią. Studijuoja Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-Filosofijos fakultete, Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, priklauso „Šatrijos“ literatų draugijai. Nuotraukoje tarp draugų – Vytautas Mačernis, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka- Niliūnas.Tačiau jauno literato kūrybinį kelią nutraukė atėję sovietai.
Skaityti toliau: Mano tėviškė. Mamertas Indriliūnas

2020-ieji paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2020 metais minėsime didžiojo Lietuvos rabino, litvakų misnagdų religinės minties lyderio, iškiliausio litvakų kultūros atstovo Vilniaus Gaono Elijo ben Saliamono Zalmano 300-ąsias gimimo metines, nusprendė 2020-uosius paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIIIP-1289(3) vieningai balsavo 92 Seimo nariai.

Skaityti toliau: 2020-ieji paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais

Rosita Garškaitė. Johno Ronaldo Reuelio Tolkieno populiarumo paslaptis

Jau daugiau nei šešiasdešimt metų „Žiedų valdovas“ – viena skaitomiausių knygų pasaulyje. Kataliko, Oksfordo profesoriaus, Pirmojo pasaulinio karo veterano sukurtas mitas mėgstamas pačių įvairiausių pažiūrų žmonių, nepaisant ilgų aprašymų ir gausybės išgalvotų vardų bei vietovardžių. Kokia J. R. R. Tolkieno kūrybos paslaptis?
Net kelias jų atskleidė rašytojas, literatūrologas, Londono universiteto dėstytojas ADAMAS ROBERTSAS, tyrinėjantis Tolkieno kūrybą ir jo įkvėptas pats parašęs jau 17 fantastikos knygų. Su juo kalbėjomės dvidešimt devintajame Lietuvos fantastų festivalyje „Lituanicon“. Svečias jo metu skaitė pranešimą apie etiką Terry Pratchetto kūryboje.
Skaityti toliau: Rosita Garškaitė. Johno Ronaldo Reuelio Tolkieno populiarumo paslaptis

Dalia Staponkutė. Amūro strėlės – kultūros intelektui

„Kai įsitikinau, kiek mažai žmonių skaito Homero „Iliadą“, man nebeliūdna, kad mane menkai skaitys.“ Šie žaismingai ironiški viduramžių herojaus Zenono žodžiai iš romano „Filosofinis akmuo“, parašyto belgų autorės Marguerite Yourcenar ir išversto į lietuvių kalbą Violetos Tauragienės, šiandien atlieptų daugelio Lietuvos intelektualų saviironiją.
Skaityti toliau: Dalia Staponkutė. Amūro strėlės – kultūros intelektui

Ką siūlo skaityti mažiesiems leidykla „Egmont Lietuva“

„Gimtosios kalbos“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė aptarė leidyklos „Egmont Lietuva“  2017 m. išléistas knygas tris knygas: Didžiulė pasakų knyga apie Ledo šalį. Iš anglų k. vertė K. Vilkončienė. Vilnius: Egmont Lietuva, 2017, 264 p.; Ledo šalis. Šiaurės pašvaistės magija. Iš anglų k. vertė Žana Kairienė. Vilnius: Egmont Lietuva, 2017, 48 p.; Maša ir Lokys. Vilnius: Egmont Lietuva, 2017, 318 p.
Autorei maloniai leidus, siūlome perskaityti recenziją, spausdintą š. m. „Gimtosios kalbos“ balandžio numeryje.
Skaityti toliau: Ką siūlo skaityti mažiesiems leidykla „Egmont Lietuva“

Kalbos politika: karas vyksta ar karo nėra?

Kovo 8 d. Vilniuje, Signatarų namuose, Lietuvių kalbos institutas surengė konferenciją „Nuo kalbos ideologijos prie kalbos politikos: lietuvių kalbos ateities perspektyvos“.
Pirmosios dalies tema buvo „Kalbos ideologija ir praktiniai kalbos laisvės suvaržymai versle, žiniasklaidoje ir gyvenime“, antrosios – „Kalbos politika ir teisinis reguliavimas – ateities perspektyvos“.
„Gimtosios kalbos“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė maloniai leido skelbti straipsnį, kuriame aptariama minėta konferencija.

Skaityti toliau: Kalbos politika: karas vyksta ar karo nėra?

Viktorija Daujotytė. Kas savaime suprantama

Atstovauju humanitarams pensininkams, vadinasi, matau daug ką tarsi iš šono. Ir matau tikrai nelengvą savo jaunesnių kolegų situaciją. Jie visą laiką priversti teisintis, aiškintis, įrodinėti savo reikalingumą. Atrodo, kad jie kovoja tik dėl savo vietų, dėl malonumo dirbti. Neneigsiu, kad kūrybingam žmogui dirbti yra malonu, jei tik niekas jo netrikdo, nežemina, neįrodinėja, jog biurokratiškai tobulas projektas ar tokia pat nepriekaištinga ataskaita yra svarbesni už straipsnį ar knygą.
Skaityti toliau: Viktorija Daujotytė. Kas savaime suprantama