Algis Bitautas. Nei griaučių, nei dvasios: apverktina mokyklinė istorija

Lituanistų sambūris – atvira asociacija, kuriai rūpi ir tai, kas svarbu kitiems humanitarams. Istorikas Algis Bitautas rašo: „Nors pastaruoju metu mokyklinė istorijos edukacija: ugdymo programos, vadovėliai, egzaminai, viešojoje erdvėje ir publicistiniuose tekstuose sulaukia daug aštrios kritikos, politiniu bei moksliniu lygmenimis šiai temai deramas dėmesys neskiriamas.“
Autorių kviečiame įsijungti į Lituanistų sambūrio gretas, o svetainės lankytojams siūlome skaityti visą straipsnį.
Skaityti toliau: Algis Bitautas. Nei griaučių, nei dvasios: apverktina mokyklinė istorija

Su lituanistais tariamasi apie 2019 metų brandos egzaminų vertinimą

Nacionaliniame egzaminų centre  vyko susitikimas su lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino (toliau – VBE) kandidatų darbų vertinimo komisijos pirmininke ir vyresniosiomis vertintojomis. Susitikime aptartas 2018 metų vertinimo procesas, planuojamos veiklos, rengiantis 2019 metų brandos egzaminų sesijai.
Skaityti toliau: Su lituanistais tariamasi apie 2019 metų brandos egzaminų vertinimą

25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti 25-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“. Konferencija vyks 2018 m. rugsėjo 27–28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius.
Skaityti toliau: 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija

EUPL konkursas: balsuokite už savo mėgstamiausią pasakojimą

Europos Sąjungos literatūros premija švenčia dešimtmetį. Ta proga organizuojamas susitikimų su premijos laimėtojais turas, o taip pat – trumposios prozos konkursas, kuriam savo specialiai sukurtus tekstus galėjo siųsti visi ES literatūros premijos laureatai.
Skaityti toliau: EUPL konkursas: balsuokite už savo mėgstamiausią pasakojimą

Apie valstybinės kalbos politikos 2018–2022 m. gaires

Lituanistų bendruomenei gerai žinoma, kad 2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-1318 patvirtintas svarbus dokumentas Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 m. gairės (projektas)“
Norėtųsi, kad Lituanistų sambūrio nariai aktyviai svarstytų šį svarbų dokumentą ir siųstų pasiūlymus VLKK.
Skaityti toliau: Apie valstybinės kalbos politikos 2018–2022 m. gaires

Kazys Saja. Kalba, tauta, valstybė, arba Suskiai

Prieš šešiasdešimt metų mes, lituanistai, baigę Vilniaus pedagoginį institutą, apie atkurtą Lietuvos valstybę gal net nesvajojom. Bet gimtosios kalbos buvom mokomi stropiai.
Šiek tiek vilčių vaduotis iš Sovietų imperijos buvo suteikę 1956 metų įvykiai Vengrijoj. Kai sukilimas ten dar nebuvo numalšintas, mes, vilniškiai studentai, rodos, niekieno neraginti patraukėm į Rasų kapines paminėti mirusių, žuvusių mūsų tautiečių, kuriems anuomet Tėvynė rūpėjo labiau negu mums.

Skaityti toliau: Kazys Saja. Kalba, tauta, valstybė, arba Suskiai

Jaunųjų kultūros mėnraščiui „Sietynas“ – 30

1988 metų vasarą pradėjo eiti „Sietynas“ – „Jaunųjų kultūros mėnraštis“, kurį leido Virgilijus Gasiliūnas, Liudvikas Jakimavičius, Darius Kuolys, Vytautas V. Landsbergis, Gediminas Mikelaitis, Valdas Papievis. Viršelį piešė Šarūnas Leonavičius.
„Sietynas“ ėjo 1988–1991 metais. Išėjo 10 numerių.
„Sietyne“ pirmą kartą išspausdinti Dalios Grinkevičiūtės „Atsiminimai“ (vėliau tas tekstas buvo leidžiamas kitu pavadinimu – „Lietuviai prie Laptevų jūros“) ir kiti lietuvių savimonei svarbūs tekstai.
Ačiū „Sietyno“ leidėjams ir autoriams!
Skaityti toliau: Jaunųjų kultūros mėnraščiui „Sietynas“ – 30

Stepas Eitminavičius. Pedagoginiame labirinte

Rugpjūčio viduryje turėjau progą mieliems svečiams Daliai ir Linui, gyvenantiems Kuršėnuose, parodyti Rytų Aukštaitiją. Taip jau sutapo, kad mūsų kelionė vis atsiremdavo į mokyklą: aš prieš trejus metus baigiau mokytojystės odisėją, Linas, jo mama, brolis – mokytojai, dukra ir žentas taip pat dirba su vaikais, paaugliais, o Dalia rūpinasi ką tik gimusiais kūdikiais.
Skaityti toliau: Stepas Eitminavičius. Pedagoginiame labirinte