Pamąstymai Kalėdų rytą: tarp mito ir tikrovės

Sakoma, jog gražiausios žiemos šventės – Kūčios ir Kalėdos – geras laikas pamąstyti apie esminius būties dalykus. Arba apie ką nors romantiško. Tarkime, apie legendinę lietuvių kilmę, t. y. kiekvienam iš mokyklos laikų žinomą kunigaikščio Palemono mitą, tiksliau, naują jo interpretaciją.
Skaityti toliau: Pamąstymai Kalėdų rytą: tarp mito ir tikrovės

Vida Girinkinkienė. Adomas Mickevičius – tarp Europos ir Azijos

1798 m. gruodžio 24 d., prieš 220 metų, gimė Adomas Mickevičius. Siūlome dar prieš trejus metus „Literatūroje ir mene“ spausdintą Lituanistų sambūrio narės Vidos Girininkienės straipsnį.
„Tiesą sakant, Adomo, kaip jau supratote, – Adomo Mickevičiaus, –­ ieškoti nereikia, jo pilna ne tik Lietuvoje ar Baltarusijoje, bet ir Maskvoje, Sankt Peterburge, Kryme, Odesoje, Paryžiuje, Krokuvoje, Varšuvoje…“
Skaityti toliau: Vida Girinkinkienė. Adomas Mickevičius – tarp Europos ir Azijos

Donatas Puslys. Cz. Miloszo namų patriotizmas

„Niekad tavęs, mieste, negalėjau palikti, / Ilgos buvo mylios, tačiau stūmė mane atgal it šachmatų figūrą“, – 1963 metais Berklyje (JAV) užrašytame eilėraštyje apie Vilniaus miestą liudijo Czeslawas Miloszas. „Ne, niekuomet neseksiu tais, kurie užtrina pėdsakus, išsižada savo praeities ir yra mirę, nors pasitelkę proto ekvilibristiką, vaidina esą gyvi. Mano šaknys yra ten, Rytuose, ir tai yra aksioma“, – pridūrė poetas savo „Gimtojoje Europoje“. Cz. Miloszo kūryba liudija tai, kokią svarbą greitai ir kartais nenuspėjamai žiauriai kintančiame pasaulyje turi šaknys, namai, tėvynė.
Skaityti toliau: Donatas Puslys. Cz. Miloszo namų patriotizmas

Stanisław Małachowski-Łempicki. Adomas Mickevičius ir laisvoji mūrininkystė

Stanisławas Małachowskis-Łempickis (1884–1959) – lenkų teisininkas, religijotyrininkas, laisvosios mūrininkystės (masonų) istorikas. Baigė teisės mokyklą Peterburge, dirbo Senato sekretoriate. Kelerius metus tarpukariu gyveno Vilniuje. Masonijos istoriją pradėjo tyrinėti apie 1920 m. Iš viso išleido septynias knygas ir publikavo keliolika straipsnių laisvosios mūrininkystės tematika. Lietuviškai 2009 m. išleistas jo veikalas „Masonai buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse, 1776–1822: istorija ir šaltiniai“ (vertė Ž. Norkūnas).
Skaityti toliau: Stanisław Małachowski-Łempicki. Adomas Mickevičius ir laisvoji mūrininkystė

Asociacijos vienijasi už geresnę Lietuvos švietimo ateitį

Stebint procesus, susijusius su krize švietimo reikalų valdyme, neatsakant švietimo bendruomenei į daugelį su Ugdymo turinio reforma susijusių klausimų, Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų tarybos iniciatyva gruodžio 19 d. Vilniaus Žemynos gimnazijoje įvyko dalykinių asociacijų bei kitų nevyriausybinių organizacijų pasitarimas.
Renginį vedė ir jam moderavo LGMA prezidentas Rytas Šalna.
Skaityti toliau: Asociacijos vienijasi už geresnę Lietuvos švietimo ateitį

Vanda Zaborskaitė: žmogus, kuris visada rinkosi tiesą, o ne įvaizdį

2010 m. gruodžio 24 d., eidama 89-uosius metus, mirė literatūrologė, profesorė Vanda Zaborskaitė. Nepaisant garbaus amžiaus, praktiškai iki paskutinės gyvenimo dienos profesorė darbavosi ir rašė. Ji buvo žmogus, kuri niekada nebijojo plaukti prieš srovę, kelti nepatogius klausimus. Tai sugeba tik labai stiprios asmenybės, kurioms tiesa rūpi kur kas labiau nei įvaizdžio vadyba. Nors pati V. Zaborskaitė buvo labai kukli ir savikritiška, tačiau jos indėlį į Lietuvos akademinė gyvenimą, lietuvių literatūros kritiką, būsimų pedagogų ugdymą, galima drąsiai lyginti su Meilės Lukšienės ar Vandos Juknaitės.
Skaityti toliau: Vanda Zaborskaitė: žmogus, kuris visada rinkosi tiesą, o ne įvaizdį

Lituanistai, nepamirškime prenumeratos!

Baigiasi metai. Laikas galvoti apie periodinius leidinius, kurie turi būti ant kiekvieno lituanisto darbo stalo.
Nuoširdžiai kviečiame kitais metais skaityti „Gimtąją kalbą“ ir „Liaudies kultūrą“.
Gimtąją kalbą“ jau galima užsisakyti ne tik popieriniu, bet ir pdf formatu.
Užsisakyti galima „Lietuvos pašto“ skyriuose arba internetu – https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata
Liaudies kultūros“ metinės prenumeratos (šešių žurnalo numerių) kaina – tik 12 eurų! O spaudos kioskuose jis bus kiek brangesnis.
„Liaudies kultūrą“ patogiausia užsisakyti internetu: www.prenumeruok.lt

Birutė Jonuškaitė. Kas aš be tavęs, mano kalba ištikimoji?

2018 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) surengta konferencija, skirta Atkurto valstybinės lietuvių kalbos statuso 30-mečiui paminėti. Konferencijoje VLKK kvietimu dalyvavo PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen. PLB yra pasirašiusi su VLKK bendradarbiavimo sutartį, kuria numatoma bendrai organizuoti įvairius projektus ir akcijas, palaikyti lietuvių kalbos vartojimą, mokymą ir puoselėjimą diasporoje, jos prestižo kėlimą užsienio šalyse.
Skelbiame konferencijoje skaitytą Punsko lietuvės, rašytojos, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės Birutės Jonuškaitės pranešimą.
Skaityti toliau: Birutė Jonuškaitė. Kas aš be tavęs, mano kalba ištikimoji?