Dalia Cidzikaitė. Lietuvių diasporos „dekalogui“ – 70 metų

Daug girdėję, bet niekada nematę „Lietuvių chartos“ nustebs sužinoję, jog praėjusio šimtmečio penktojo dešimtmečio pabaigoje sukurtas atsiliepimas į karo audrų išblaškytus lietuvius, davęs pradžią ne tik Pasaulio Lietuvių Bendruomenei (toliau PLB), bet ir lietuvių bendruomenėms pasaulyje, tėra trijų puslapių dokumentas, paskelbtas į kišenę telpančiame leidinyje Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. World Community of Lithuanians (Druck: P. Haas & Cie., KG., Augsburg).
Skaityti toliau: Dalia Cidzikaitė. Lietuvių diasporos „dekalogui“ – 70 metų

25-osios Marijos Gimbutienės atminimo metinės

Marija Gimbutienė (1921–1994) – iškiliausia, pasaulinį pripažinimą pelniusi lietuvė mokslininkė – sukūrė savitą mokslo sritį ir atrado bei aprašė iki tol neištirtą Senosios Europos civilizaciją. Jos mokslinės idėjos, pasak Sigito Gedos, stipriai veikė XX a. antrosios pusės Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir lietuvių poeziją. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose pasaulio šalyse Gimbutienės darbais rėmėsi visuomeniniai ir politiniai judėjimai. Kalifornijos universitete (Los Andžele) mokslininkės skaitytas paskaitas lankė garsūs Holivudo aktoriai, amerikiečių žurnalistai, politikai.
Skaityti toliau: 25-osios Marijos Gimbutienės atminimo metinės

Nutarimas dėl didžiųjų klaidų paskelbtas negaliojančiu, bet kalbos taisyklingumo reikalavimai neatšaukti (papildyta)

2019 m. sausio 31 d. Kalbos komisija priėmė nutarimą Nr. N-1 (171) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Skaityti toliau: Nutarimas dėl didžiųjų klaidų paskelbtas negaliojančiu, bet kalbos taisyklingumo reikalavimai neatšaukti (papildyta)

Marijos Gimbutienės atminimo 25 metinės

Prieš 25-erius metus Kalifornijoje užgeso profesorės Marijos Gimbutienės gyvybė. Birutė Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921 01 23–1994 02 02) – – iškiliausia, pasaulinį pripažinimą pelniusi lietuvė mokslininkė – sukūrė savitą mokslo sritį ir atrado bei aprašė iki tol neištirtą Senosios Europos civilizaciją. Jos mokslinės idėjos, pasak Sigito Gedos, stipriai veikė XX a. antrosios pusės Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir lietuvių poeziją. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose pasaulio šalyse Gimbutienės darbais rėmėsi visuomeniniai ir politiniai judėjimai. Kalifornijos universitete (Los Andžele) mokslininkės skaitytas paskaitas lankė garsūs Holivudo aktoriai, amerikiečių žurnalistai, politikai. Skaityti toliau: Marijos Gimbutienės atminimo 25 metinės

Giedrius Kuprevičius: „Kultūros politika ir spauda daro viską, kad mūsų mąstymas siaurėtų“

Įėjome į pavojingą sritį. Kultūros politika, spauda daro viską, kad mūsų mąstymas nuolat siaurėtų, kai įduodame raktą blogiečiui. Taip sakė Lietuvos kompozitorius Giedrius Kuprevičius 2018 m. gruodžio 13 d. vykusioje jo ir literatūrologės Viktorijos Daujotytės diskusijoje. Kaip teigia literatūros tyrinėtoja, neįmanoma įrodyti, kad menas būtinas gyvenimui: „[…] bet, galvoju, kad kaip tik dėl to, kad įrodyti neįmanoma, jis yra būtinas. Menas atsiduria labai sudėtingų ir svarbių dalykų rikiuotėje struktūrindamas pasaulį.“
Skaityti toliau: Giedrius Kuprevičius: „Kultūros politika ir spauda daro viską, kad mūsų mąstymas siaurėtų“

Nutarimas dėl didžiųjų klaidų paskelbtas negaliojančiu, bet kalbos taisyklingumo reikalavimai neatšaukti

2019 m. sausio 31 d. Kalbos komisija priėmė nutarimą Nr. N-1 (171) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Skaityti toliau: Nutarimas dėl didžiųjų klaidų paskelbtas negaliojančiu, bet kalbos taisyklingumo reikalavimai neatšaukti

Naujiena mokykloms – specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinant ES projektą ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001), pristato specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams (toliau – moduliai). Kviečiame naudotis Centro internetinės svetainės www.sppc.lt  išteklių banke patalpintais Mokytojo ir Mokinio modulių aplankais. Mokinio aplanko užduotys yra prieinamos visiems, todėl jomis gali naudotis tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek jų tėvai. Mokytojo aplankas yra prieinamas tik pedagogams ir yra apsaugotas slaptažodžiu, kurį mokytojai gali užsisakyti užpildę aplanko viduje esančią užklausą.
Skaityti toliau: Naujiena mokykloms – specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams