Aras Lukšas. In memoriam dienraščiui „Lietuvos žinios“

Šiandien tyliai mirė (o tiksliau – buvo tyliai nužudytas) seniausias lietuviškas dienraštis „Lietuvos žinios“, kuriam birželio 19-ąją būtų sukakę 110 metų. Tais tolimais 1909 metais, pristatydamas pirmąjį dienraščio numerį, jo leidėjas Jonas Vileišis rašė: „Leidžiame tą laikraštį ne savo naudai, bet tik norėdami pramušti taką dienraščiui, be kurio jokia gerbianti save tauta negali apsieiti“.
Skaityti toliau: Aras Lukšas. In memoriam dienraščiui „Lietuvos žinios“

Elena Bradūnaitė: tėveliui rūpėjo, kad kultūra nenusiristų iki „kugelinių“ išeivijos susiėjimų

„O vis dėlto kažkaip liūdna: nėra jokio literatūros žurnalo, o laikraščiuose literatūrinė sritis visai užmesta. Ar negalėtų kad ir toks „Draugas“ bent šeštadienio numeryje porą puslapių skirti specialiai literatūrai ir menui. Kiek patyriau, žmonės (ypač tremtiniai) to jau pasigenda. O dipukai, manau, jau sudaro daugiau pusę „Draugo“ skaitytojų“, – taip 1949 m. rašytojui A. Vaičiulaičiui laiške rašo ilgametis „Draugo“ kultūrinio priedo redaktorius Kazys Bradūnas.
Skaityti toliau: Elena Bradūnaitė: tėveliui rūpėjo, kad kultūra nenusiristų iki „kugelinių“ išeivijos susiėjimų

Ar teatras pajėgus konkuruoti su virtualiais pasauliais?

Technologijų atsiradimas mūsų aplinkoje gerokai padidino gyvenimo tempą ir tarsi sumažino pasaulį – bendravimas, informacijos sklidimas, naujovių bei idėjų dalijimasis itin suaktyvėjo, supaprastėjo ir, be abejo, pagreitėjo. Nenuostabu, kad greiti pokyčiai visose gyvenimo srityse didina atskirtis tarp kartų. Jos keičiasi jau ne kas 25, o kas 10 metų ar dar greičiau. Jei anksčiau seneliams buvo sunku rasti bendrą kalbą su anūkais, tai dabar sunku susikalbėti net ir broliams, gimusiems ne tą patį dešimtmetį.
Skaityti toliau: Ar teatras pajėgus konkuruoti su virtualiais pasauliais?