Ana Audicka. Ričardas Gavelis ir Jorge Luisas Borgesas

Tekstas skaitytas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute 2011 m. lapkričio 8 d., rašytojo Ričardo Gavelio 61-ųjų gimimo metinių proga surengtame atminimo vakare „Ričardas Gavelis: didysis (de)konstruktorius ir jo intelektualinė legenda“. Straipsnio, pasirašyto slapyvardžiu,  autorė – profesorė Jūratė Baranova.
Skaityti toliau: Ana Audicka. Ričardas Gavelis ir Jorge Luisas Borgesas