Agnė Klimaitienė. Lietuvių kalba interneto naršyklėse

Beveik visi naršome internetą ir naudojamės kuria nors naršykle. Todėl svarbu, kokius tekstus matome naršyklių languose: ar jų kalba taisyklinga, sklandi, lengvai suprantama. Straipsnyje lyginama dviejų populiariausių naršyklių – „Google Chrome“ ir „Mozilla Firefox“ – vertimo kalba.
Skaityti toliau: Agnė Klimaitienė. Lietuvių kalba interneto naršyklėse

Rytas Tamašauskas. Minčiukų gijos – iki Minsko (žodžio, pavardės ir gyvenamosios vietos vardo kilmė)

Straipsnio autorius, aiškindamasis Minčiuko pavardės ir Minčiukų kaimo (Musninkų sen., Širvintų r.) vardo istoriją, teigia, kad šie tikriniai daiktavardžiai yra susiję su asmens pavadinimu pagal kilmę arba gyvenamąją vietą: minčiukas – iš Minsko ar jo apylinkių kildinęsis gyventojas. Rytas Tamašauskas žvelgia į variantiškas tikrinių vardų formas, užrašytas XVII a. pabaigos ir XVIII a. pradžios Musninkų parapijos krikšto registracijos knygose, ir svarsto tokio variantiškumo priežastis. Pavardžių raidą padeda suprasti atidi sudėtinių asmenvardžių (Juozapas Orda Minčiukas, Kristina Minčiukienė Ordienė, Vladislovas Kvietkauskas Orda, Jonas ir Ona Minčiukai Kvietkauskai ir pan.) analizė.
Skaityti toliau: Rytas Tamašauskas. Minčiukų gijos – iki Minsko (žodžio, pavardės ir gyvenamosios vietos vardo kilmė)

Ana Audicka. Ričardas Gavelis ir Jorge Luisas Borgesas

Tekstas skaitytas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute 2011 m. lapkričio 8 d., rašytojo Ričardo Gavelio 61-ųjų gimimo metinių proga surengtame atminimo vakare „Ričardas Gavelis: didysis (de)konstruktorius ir jo intelektualinė legenda“. Straipsnio, pasirašyto slapyvardžiu,  autorė – profesorė Jūratė Baranova.
Skaityti toliau: Ana Audicka. Ričardas Gavelis ir Jorge Luisas Borgesas