Asta Skujytė-Razmienė. Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros „spiritus movens“

Spalio 10–11 dienomis Vilniuje ir Kaune vyksta mokslinė konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“, organizuojama Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Maironio lietuvių literatūros muziejaus. Pokalbis apie J. Tumo-Vaižganto kūrybą ir asmenį su literatūrologėmis AISTE KUČINSKIENE ir JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTE, tiriančiomis jo laiškus.
Skaityti toliau: Asta Skujytė-Razmienė. Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros „spiritus movens“

Dalia Satkauskytė. Vargšas Vaižgantas

Šįmet 150-osios Vaižganto gimimo metinės. Jubiliejus, kurį kolegos ruošiasi pažymėti solidžia moksline konferencija. Kalbės apie kultūrinį rašytojo vaidmenį, dar kartą svarstys ir turbūt patvirtins rašytojo kūrybos vertę, aptars mažai tyrinėtus prozos aspektus kaip puikybė, kels klausimą, kodėl tą iškaseną Vaižgantą taip mėgsta moderniais literatūros tyrimo metodais žongliruojantys literatūrologai, įskaitant ir mane. Jauna literatūrologė, apgynusi puikią disertaciją apie Vaižganto laiškus ir radusi jo epistolikoje autonomiško lietuvių literatūros lauko ištakas, Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje organizavo protmūšį moksleiviams…
Skaityti toliau: Dalia Satkauskytė. Vargšas Vaižgantas

Nacionaliniai lietuvių bruožai pagal Gintarą Beresnevičių

„Tai žmonės, mylintys, neapkenčiantys, klastaujantys ir gudraujantys, žmonės, patiriantys tas pačias aistras, rodantys tas pačias dorybes ir aistras kaip ir mes. Tik viskas – nepalyginti intensyviau“, – knygoje „Lietuvių religija ir mitologija“ teigia religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius aprašydamas ir rekonstruodamas viduramžių lietuvių mentalitetą, kurio pėdsakai gyvi ir šiandien.
Skaityti toliau: Nacionaliniai lietuvių bruožai pagal Gintarą Beresnevičių

Aušra Židžiūnienė.Atrastas, neatrastas ir ieškomas Vaižgantas: šiandieninės klasės duris pravėrus…

„Mūsų kartai Vaižgantas buvo tarsi Dievas, visur kabojo jo paveikslai, mes daugiausia mėgome skaityti Vaižgantą. Aš persirašydavau ištisus puslapius iš jo knygų. Man Vaižganto žodžiai buvo kaip duona – kvapnūs ir skalsūs. Žavėjo jo didelis noras ieškoti deimančiukų žmonėse, kūryboje ir gyvenime. Be Vaižganto jaunystėje gal nebūčiau pamatęs ir supratęs Lietuvos grožio, jos žmonių dvasios. Jis mokėjo surasti, kas žmones jungia, o ne skiria, nes pačios svarbiausios vertybės – žmogiškosios“, – taip apie Juozą Tumą-Vaižgantą kalbėjo monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Skaityti toliau: Aušra Židžiūnienė.Atrastas, neatrastas ir ieškomas Vaižgantas: šiandieninės klasės duris pravėrus…

Profesoriaus Gintauto Akelaičio 70-mečiui

„Būsiu, kur reikės ir kada reikės“, – sako profesorius Gintautas Akelaitis, ir kolegos neabejoja, kad žodis bus ištesėtas. Sintaksės, administracinės kalbos, kalbos kultūros specialisto Gintauto Akelaičio jubiliejaus, kuris minimas šį rudenį, proga – kolegių Vidos Žilinskienės ir Ritos Urnėžiūtės žvilgsnis į sukaktuvininko darbus, pedagoginę ir visuomeninę veiklą.
Skaityti toliau: Profesoriaus Gintauto Akelaičio 70-mečiui

Zita Alaunienė. Žodžių „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“ vartosena didaktikos kalboje

Svarbu rūpintis ne tik bendraisiais edukologijos, bet ir lietuvių kalbos didaktikos terminais, ypač tais, kurie vartojami mokant kurti tekstą, vertinant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinius. Dažniausi iš jų – „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“. Šie terminai įtvirtinti programiniuose dokumentuose ir jau įsišakniję pedagoginėje kalboje. Tačiau jie vartojami nesistemingai, nekreipiama dėmesio į jais reiškiamų sąvokų santykius, kartais klaidina sinonimiška vartosena.
Skaityti toliau: Zita Alaunienė. Žodžių „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“ vartosena didaktikos kalboje

Dalyvauti kviečia 150-osioms Vaižganto gimimo metinėms skirta konferencija

2019 m. spalio 10-11 dienomis vyks mokslinė konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“. Įvairių disciplinų mokslinius pranešimus ir vakaro kultūrinę programą siūlantis renginys tęsis dvi dienas: spalio 10 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, spalio 11 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune. Kviečiame susipažinti su išsamia konferencijos programa:
Skaityti toliau: Dalyvauti kviečia 150-osioms Vaižganto gimimo metinėms skirta konferencija

Icchokui Merui – 85

Icchokas Meras (1934 10 08–2014 03 13) – prozininkas ir scenarijų autorius, diplomuotas radijo ir televizijos inžinierius. Vaikystėje per holokaustą neteko tėvų ir pats per stebuklą likęs gyvas buvo priglobtas ir užaugintas lietuvių kumečių šeimoje. Vaikystės išgyvenimai iš dalies atsipindi pirmojoje apsakymų knygoje Geltonas lopas (1960).
Skaityti toliau: Icchokui Merui – 85