Vytautas Bagdonas. Vasario 16-osios Akto signataras Petras Klimas, Vaižgantas ir Svėdasų kraštas

Anykščių rajono Kunigiškių I kaime esančiame Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje buvo parengta ekspozicija, skirta Vasario 16-osios Akto signatarui, vienam iš Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, diplomatui, teisininkui, istorikui ir visuomenininkui Petrui Klimui (1891–1969). Daugeliui gali kilti klausimas, kodėl Aukštaitijoje veikiantis muziejus skyrė dėmesį Suvalkijos krašto piliečiui, kuris galbūt niekuomet nei Svėdasų apylinkėse, nei kitose Aukštaitijos vietose net nesilankė. Tačiau, pasirodo, šiokių tokių ryšių su Aukštaitija sudūvis P. Klimas vis dėlto turėjo.
Skaityti toliau: Vytautas Bagdonas. Vasario 16-osios Akto signataras Petras Klimas, Vaižgantas ir Svėdasų kraštas

Juozo Tumo-Vaižganto jurginas

2019-ieji buvo paskelbti rašytojo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto metais. Šiandien šią asmenybę primena ne tik jo raštai ir liudininkų atsiminimai, bet ir… žydinčios gėlės.
Tarpukaryje kunigo šešiasdešimtmečio proga Kauno gėlininkai jį pradžiugino naujai išvesta jurginų veisle pavadinta „Rašytojas Vaižgantas“. Jo mėgstamos geltonos spalvos jurginą 1928 m. išvedė Kauno miesto valdybos sodininkystės skyriaus vedėjas Pranas Martinaitis. Ši veislė metams bėgant neišliko.
Skaityti toliau: Juozo Tumo-Vaižganto jurginas

Lituanistai, skaitykime svarbius periodinius leidinius!

Lietuviai, atminkite, kad mūsų padėjime nieko negal geresnio padaryti, kaip tik kuo daugiausiai spausdinant ir kuo daugiausiai skaitant lietuviškus raštus. Nesigailėkite vargo įgaunant, nes užsimokės šimteriopai“, – tikino Vaižgantas susipratusius tautiečius 1899 metais. Ir po 120 metų aktualus Vaižganto raginimas, tad Lituanistų sambūris maloniai primena, kokius leidinius rekomenduoja prenumeruoti.
Skaityti toliau: Lituanistai, skaitykime svarbius periodinius leidinius!

Netektis. Eugenijus Urbonas (1935 09 01–2019 12 18)

Atsisveikiname su visiems lituanistams gerai žinomu ilgamečiu pedagogu, buvusiu Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktoriumi, Lietuvių kalbos draugijos (LKD) Panevėžio skyriaus pirmininku, Petro Būtėno premijos ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio ,,Tarnaukite Lietuvai“ laureatu, Gedimino ordino II laipsnio kavalieriumi Eugenijumi Urbonu.

Skaityti toliau: Netektis. Eugenijus Urbonas (1935 09 01–2019 12 18)

Saulius Šaltenis: mano galvoje kaip rinktinis vynas bręsta ne viena idėja

Pirmadienį Nacionalinė kultūros ir meno premija už už daugialypę literatūrinę kūrybą ir išskirtinį stilių bei viso gyvenimo nuopelnus buvo skirta rašytojui Sauliui Šalteniui. Apie premiją vos prieš minutę autorius sužinojo iš savo leidėjos Lolitos Varanavičienės. Skaityti toliau: Saulius Šaltenis: mano galvoje kaip rinktinis vynas bręsta ne viena idėja

Maironio lietuvių literatūros muziejaus informacija

Muziejaus knygynėlyje jau galite rasti naujieną – monografinio pobūdžio archyvinę knygą „Alfonsas Nyka-Niliūnas. Laisvė: būti savimi. Archyvai“, skirtą rašytojo 100-osioms gimimo metinėms. Jo kūryba jau aptarta plačiai, tačiau kiek mažiau buvo tyrinėta ir koncentruotasi į plačią egodokumentinę medžiagą. Rašytojas patikėjo savo kūrybinį palikimą Maironio lietuvių literatūros muziejui. Egodokumentika tampa unikaliu tyrinėjimo šaltiniu, suteikiančiu galimybę iš arčiau pažvelgti į anuometinę kultūrinę, socialinę, visuomeninę, istorinę situaciją. Sklaidant archyvalijas ryškėja veiksniai, suponavę rašytojo bei jį supusių kultūros žmonių esmines gyvenimo nuostatas, suformavę vienokį ar kitokį požiūrį į XX–XXI a. įvykius. Archyvinė medžiaga padės plačiau suvokti ne tik daugiaplanę A. Nykos-Niliūno asmenybę, bet ir visą su juo susijusią kultūrinę aplinką.
Skaityti toliau: Maironio lietuvių literatūros muziejaus informacija

Paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai

Kultūros ministerijoje paskelbti 2019 metų Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. Kino režisierius Algimantas Puipa premiją pelnė už kino vaizdų poetinę realybę, rašytojas Saulius Šaltenis – už daugialypę literatūrinę kūrybą ir išskirtinį stilių, operos solistė Asmik Grigorian – už vokalinį meistriškumą ir įspūdingą artistinę įtaigą, kūrybinė grupė: Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė ir Lina Lapelytė – už įkvepiantį bendradarbiavimą, kuriant aukščiausio lygio kritinį meną, kompozitorė Zita Bružaitė – už muzikos universalumą ir emocinį atvirumą, aktorė Viktorija Kuodytė – už asmenybės žymę šiuolaikiniame teatre.

Nuoširdžiausiai sveikiname!
Skaityti toliau: Paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai