Darius Kuolys. Mikalojaus Daukšos programa Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje

Kultūrologo dr. Dariaus Kuolio paskaita „Mikalojaus Daukšos programa Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje“. Parodos „Pirmą kartą lietuviškai: Vilniaus vardas Mikalojaus Daukšos Katekizme“ renginių ciklo dalis.
Skaityti toliau: Darius Kuolys. Mikalojaus Daukšos programa Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje

Diskusija „Albertas Zalatorius: kūrybinis palikimas ir atmintis“

XX a. lietuvių literatūros laukas neįsivaizduojamas be talentingo literatūrologo, literatūros kritiko Alberto Zalatoriaus (1932–1999) drąsių, originalių įžvalgų ir aktualumo net šiomis dienomis nestokojančių idėjų. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko jaukus, autentiškų prisiminimų ir intelektualių svarstymų, diskusijų kupinas vakaras, skirtas A. Zalatoriaus literatūros kritikos, literatūros mokslo darbų analizei, idėjų aktualumo šių dienų literatūros lauke ir visuomenėje aptarimui. Renginyje prisiminta, o nepažinojusiems, remiantis autentiškais prisiminimais, pristatyta jo asmenybė. Renginyje dalyvavo Alberto Zalatoriaus dukra Eglė Zalatoriūtė ir sūnus Mantas Zalatorius, skaitovas Juozas Šalkauskas, literatūros kritikė Jūratė Sprindytė, literatūros kritikas Petras Bražėnas, rašytojas, akademikas Vytautas Martinkus. Vakarą vedė Lietuvos nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vadovas Dainius Vaitiekūnas.
Skaityti toliau: Diskusija „Albertas Zalatorius: kūrybinis palikimas ir atmintis“

Stepas Eitminavičius. Džiaugsmas skaityti Bronių Radzevičių

Rašytojo Broniaus Radzevičiaus (1940–1980) gimimo 80-metis skatina prisiminti kūrinius, kurie pastūmėdavo mus reflektuoti įvairias kasdienybės ar nekasdienybės grimasas. Tiesą sakant, skatina prisiminti ir save: skaitantį, daug ką suprantantį ar kai kurių situacijų pajusti nesugebantį.
Skaityti toliau: Stepas Eitminavičius. Džiaugsmas skaityti Bronių Radzevičių

Viktorija Daujotytė. Prarandama tikrovė, arba Apie humanistiką mokykloje

Kas turėtų būti išeities taškas, vis iš naujo imantis mokyklos, lietuvių kalbos programos, o plačiau ir humanistikos temos – suaktualintos ir suaktyvėjusios? Lyg ir aptarti humanitariniai mokslai, jų moksliškumas ir kitoniškumas, svarba visuomenei. „Raudonoji knyga“ – svarbus ženklas. Humanitarika ir humanistika – kokia jų skirtis? Koks santykis tarp bendrųjų humanitarinių mokslų ir mokyklinės humanistikos?
Skaityti toliau: Viktorija Daujotytė. Prarandama tikrovė, arba Apie humanistiką mokykloje

Pirmą kartą lietuviškai: Vilniaus vardas Mikalojaus Daukšos Katekizme. Kultūrologų pokalbis

Parodos „Pirmą kartą lietuviškai: Vilniaus vardas Mikalojaus Daukšos Katekizme“ atidarymo metu vyko kultūrologų pokalbis, kuriame dalyvavo prof. Viktorija Daujotytė, habil. dr. Ingė Lukšaitė, prof. Eugenija Ulčinaitė ir dr. Darius Kuolys. Moderavo dr. Aurimas Švedas.
Siūlome pasižiūrėti kultūrologų pokalbio vaizdo įrašą.
Skaityti toliau: Pirmą kartą lietuviškai: Vilniaus vardas Mikalojaus Daukšos Katekizme. Kultūrologų pokalbis

Mamertui Indriliūnui – 100

Mamertas Indriliūnas  (1920 01 281945 03 21) lietuvių rašytojas, partizanas, tragiškosios kartos atstovas, paguldęs galvą už Lietuvą.
Jauno intelektualo, būsimo partizano tekstai  liudija Lietuvos Respublikos užaugintos kartos egizstencinius ieškojimus, kūrybinę galią, kultūrinius akiračius. Ką tik projekto Atmintis mūzos ir ginklo broliams dėka išleisti Mamerto Indriliūno „Raštai“, parengti filologo Virginijaus Gasiliūno.
Skaityti toliau: Mamertui Indriliūnui – 100

Indra Drevinskaitė-Žilinskienė. Reto vardo karys – savanoris – poetas

2020 m. sausio 28-ąją Mamertui Indriliūnui, literatūros kritikui, vertėjui, publicistui, intelektualui, partizanui, ateitininkui, sukanka 100 metų. Šia proga siūlome skaityti tekstą, publikuotą nepriklausomame Biržų krašto laikraštyje „Šiaurės rytai“ 2017 metais.
Skaityti toliau: Indra Drevinskaitė-Žilinskienė. Reto vardo karys – savanoris – poetas

Diskusija „Albertas Zalatorius: kūrybinis palikimas ir atmintis“

XX a. lietuvių literatūros laukas neįsivaizduojamas be talentingo literatūrologo, literatūros kritiko Alberto Zalatoriaus (1932–1999) drąsių, originalių įžvalgų ir aktualumo net šiomis dienomis nestokojančių idėjų. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks diskusija, kurioje bus analizuojami A. Zalatoriaus literatūros kritikos, literatūros mokslo darbai, prisimenama, o nepažinojusiems, remiantis autentiškais prisiminimais, pristatoma jo asmenybė, aptariamas jo idėjų, darbų aktualumas šių dienų literatūros lauke ir visuomenėje. Renginiu taip pat pažymimas A. Zalatoriaus asmeninio archyvo perdavimas Nacionalinei bibliotekai.
Skaityti toliau: Diskusija „Albertas Zalatorius: kūrybinis palikimas ir atmintis“

Albina Protienė. Ano pasaulio berniūkštis (Mamerto Indriliūno 100-čiui)

Mamertas Indriliūnas – literatūros kritikas, vertėjas, publicistas, intelektualas, partizanas. Jo šimtmečio proga Įdomaus eksponato skiltyje – kelios fotografijos iš gimnazijos ir Biržų Valdžios Gimnazijos II klasės mokinio Mamerto Indriliūno dienynas. Fotografės V. Bortkevičiūtės nuotraukoje – Mamertas su vešlia garbanų kupeta, šiek tiek pakreipęs galvą, dar kitoje, dokumentinėje – visai nusiskutęs, J. Vaitaitienės-Markevičiūtės 1936-ųjų fotografijoje – VII-os klasės „plaukuočiai“, įsakius nusikirpti plaukus.
Skaityti toliau: Albina Protienė. Ano pasaulio berniūkštis (Mamerto Indriliūno 100-čiui)