Kęstutis Nastopka: „Semiotika nepasiūlys, kuo užpildyti vertybinę tuštumą“

Nors Kęstučiui Nastopkai kovo 18 d. suėjo 80 metų, jo energijos galėtų pavydėti ir dvigubai jaunesnis: paupyje ieškodami vietos atsisėsti laipiojome po kalnelius ir tempu nėmaž nenusileidome aplink zujantiems dviratininkams bei šunų vedžiotojams.
Skaityti toliau: Kęstutis Nastopka: „Semiotika nepasiūlys, kuo užpildyti vertybinę tuštumą“

Virtuali paroda apie pasakas. „Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu“ (Henrikas Radauskas)

Pasakos – tai mūsų protėvių dvasinės kultūros atspindys. Būtent pasakoms turime būti dėkingi, kad gyvenime vadovaujamės neginčijamomis dorovės normomis: nepalikti draugo nelaimėje, padėti stokojančiam ir t.t. Pasakose atsispindi kolektyvinė visos žmonijos bei atskirų tautų patirtis. Jau kelis šimtmečius liaudies pasakos užrašinėjamos ir moksliškai tiriamos, o pastaruoju metu susidomėjimas jomis vis didėja.
LMA Vrublevskių bibliotekoje saugoma gausybė pasakų tekstų ir joms skirtų mokslinių darbų. Šioje virtualioje parodoje stengtasi pristatyti naujausius leidinius. Parodai iš Bibliotekos fondų buvo atrinktos 192 kiek galima naujesnės šios temos knygos. Jos sugrupuotos į skyrius. Tai – įvairių tautų, lietuvių liaudies, literatūrinės užsienio ir lietuvių autorių, eiliuotos pasakos, taip pat pasakų tyrimų leidiniai. Pačių naujausių ir kol kas Lietuvoje tik LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomų knygų gausiau rasite Įvairių tautų skyriuje.
Skaityti toliau: Virtuali paroda apie pasakas. „Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu“ (Henrikas Radauskas)

Algirdas Monkevičius: užsienyje mokslo metai jau užbaigti, vaikai perkelti į aukštesnes klases, tą svarstome ir mes

„Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – LRT RADIJUI sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.
Skaityti toliau: Algirdas Monkevičius: užsienyje mokslo metai jau užbaigti, vaikai perkelti į aukštesnes klases, tą svarstome ir mes

Prasideda visuotinis nuotolinis mokymas(is)

Mielieji Kolegos,
Lietuvoje prasideda visuotinis nuotolinis mokymas(is). Nelengvas metas. Natūralu, kad neįprasta veikla kelia nemažai klausimų, bet neabejokite – mes visi į juos rasime optimaliausius atsakymus. Juk tų atsakymų ieškosime drauge su savo mokiniais, su jų tėveliais. Būkime tikri, kad iškylančios problemos yra ir didelė galimybė tobulėti. Kartu mes galime viską. Būkime susitelkę, būkime vieningi.
Sveikatos ir sėkmės!

Netektis. Eglė Juodvalkė (1950 01 28–2020 03 29)

Eglė Juodvalkė – Čikagoje gimusi poetė, žurnalistė, rašytoja. Čia universitete studijavo slavistiką ir teatro meną. „Laivės“ ir „Laisvosios Europos“ radijo darbuotoja. Poezijos rinkiniuose „Jei tu paliesi mane“ (1972) bei „Pas ką žiedas žydi“ (1983) pratęsė neornamentuotos kalbos generacijos tradicijas, atsisakiusi klasikinės formos, eilėraštį kuria kaip fragmentišką pasakojimą, dažnai teatralizuotą, ritualizuotą. Anot Dalios Satkauskytės, poetei būdingas bendrumo su savo gentimi jausmas, kuris yra labiau egzistencinis, o ne lokalinis matmuo. Jos poezijoje folkloro motyvai įsipina į pasaulio kultūros kontekstą.
Skaityti toliau: Netektis. Eglė Juodvalkė (1950 01 28–2020 03 29)

Uždaryti muziejai pravėrė lobynus: kelios daiktų istorijos sudomins

Kokiais kailiniais vilkėdamas po Paryžių vaikštinėjo Juozas Tumas-Vaižgantas? O kokia skrybėlaite ten puošėsi Salomėja Nėris? Kol lankyti muziejų negalima, muziejininkai papasakojo apie juose saugomus garsių žmonių daiktus ir pasidalijo fotografijomis.

Skaityti toliau: Uždaryti muziejai pravėrė lobynus: kelios daiktų istorijos sudomins

Parengtos rekomendacijos, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui

Ryšių reguliavimo tarnyba kartu su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais parengė rekomendacijas, kaip sklandžiai organizuoti nuotolinio mokymo procesą ir išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui.
Skaityti toliau: Parengtos rekomendacijos, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui

Aušra Čebatoriūtė. Kun. Alfonsas Lipniūnas. Gyventi ne sau

Kovo 28-ąją minime 75-ąsias šventumo ir laisvės šauklio, Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno mirties metines.
Kun. A. Lipniūnas dažno amžininko atsiminimuose apibūdinamas keista prieštara: didžios iškalbos dovanos neturėjęs, bet savo ugningu, padrąsinančiu žodžiu paskui save patraukdavęs tūkstančius. Vaclovas Kleiza, 1955 m. kovo 17 d. Draugo numeryje spausdintuose prisiminimuose rašo, kad kun. A. Lipniūnas lyg šv. Jonas Krikštytojas patraukdavo klausytojų minias į Vilniaus Šv. Jonų bažnyčią: „Tos minios niekas negalėdavo sulaikyti.
Skaityti toliau: Aušra Čebatoriūtė. Kun. Alfonsas Lipniūnas. Gyventi ne sau

„Žmonės ir žvėrys Dievų miške“: lietuvių inteligentų lageryje laukė žmogėdriška tvarka

Kartu su kitais lietuvių tautos atstovais, kurių didžiąją dalį sudarė inteligentai, kunigas Stasys Yla tapo nacių vykdomos politikos Lietuvoje įkaitu. Pačiame tikriausiame pragare patirtais išgyvenimais jis pasidalino gyvendamas emigracijoje. Pirmą kartą knyga „Žmonės ir žvėrys“ pasirodė 1951 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), o Lietuvoje perleista tik ištrūkus iš kitos totalitarinės imperijos – SSRS – gniaužtų.
Skaityti toliau: „Žmonės ir žvėrys Dievų miške“: lietuvių inteligentų lageryje laukė žmogėdriška tvarka