Vidas Morkūnas: „Ilgai trunkančio ramaus dūlėjimo scenelė gali atrodyti kaip užuovėja“

„Iš literatūros nyksta absoliuti vaizduotė“, – sako rašytojas, vertėjas, keistų darbų dirbėjas VIDAS MORKŪNAS, tradicinę lietuvių literatūros vaizdiniją nuolat drebinąs mirties, miruolystės motyvais, bėgąs nuo linijinio pasakojimo, sutariąs su daiktais ir (kartais) dvasiomis bei įsitikinęs, kad mūsų laikui reikalingas, tiesiog būtinas Sokratas. „Kaskart, kai tik kolektyvinė sąmonė persimaino ir pasirengia priimti kitokius vaizdinius bei pasakojimo būdus, mano tekstai išslysta iš komfortiško suvokimo lauko ir vėl tampa nepriimtini“, – priduria literatūros maištininkas. Vidą Morkūną kalbina Andrius Jakučiūnas.
Skaityti toliau: Vidas Morkūnas: „Ilgai trunkančio ramaus dūlėjimo scenelė gali atrodyti kaip užuovėja“