Algirdas Butkevičius. Vincas Stonis-Kazys Žitkus. Gražių dainelių daug girdėjęs

Esame ne kartą dainavę dainą, prasidedančią žodžiais „Gražių dainelių daug girdėjau“. Tokią jaudinamai mielą ir savą. Ypač šiltais vasaros vakarais.
Plačiai sklido lyriška melodija, skambiu aidu atsiliepdama tėviškės beržynuose, kildama į erdves, kur švietė ryškios žvaigždės. Retas žinojome, kad šios dainos žodžių autorius – mūsų krašto žmogus, vabalninkietis poetas Vincas Stonis. Ne vienas jo eilėraštis yra virtęs liaudies daina. Tačiau „Vakaro daina“ labiausiai žinoma ir šiandien tebedainuojama visoje Lietuvoje.
Skaityti toliau: Algirdas Butkevičius. Vincas Stonis-Kazys Žitkus. Gražių dainelių daug girdėjęs

Kontekstai | Laurynas Peluritis. Juozo Girniaus hermeneutika ir rūpestis žmogumi be Dievo

Santykis su savo filosofine tradicija yra dialoginis santykis. Apskritai bet koks autentiškas filosofavimas gali atsirasti tik dialogiškame minties judėjime. Tai gali būti ir gyvas pokalbis, bet mes lygiai bandome rasti pašnekovą ir savo skaitomuose kitų (ir ne vien tik) filosofų tekstuose.
Skaityti toliau: Kontekstai | Laurynas Peluritis. Juozo Girniaus hermeneutika ir rūpestis žmogumi be Dievo

Dzūkų pasakos į namus (ir pamokas)

Gal paklausom pasakų?
Teatras „Labas“ atrinko ir įpūtė gyvybę iš Petro Zalansko, Ievos Turonienės, Rožės Sabaliauskienės ir kt. užrašytoms pasakoms, sakmėms, anekdotams. Kviečiame pažiūrėti!

Kūrėjai: Neringa Varnelytė, Vitalija Mockevičiūtė, Agnė Marcinkevičiūtė, Paulius Kovalenko, Darius Mockevičius.
Skaityti toliau: Dzūkų pasakos į namus (ir pamokas)

Įvyko Lietuvių kalbos draugijos XX suvažiavimas

Rugsėjo 26 d. vykusiame Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime patvirtintos praėjusių metų ir visos trejų metų kadencijos veiklos ataskaitos bei finansinės ataskaitos, tartasi dėl LKD veiklos turinio ir suvažiavimų rengimo formų, nutarta sudaryti darbo grupę, kuri atnaujintų 2005 m. patvirtintus LKD įstatus. Trejų metų kadencijai išrinkta LKD taryba, valdyba ir revizijos komisija.
Skaityti toliau: Įvyko Lietuvių kalbos draugijos XX suvažiavimas

Pirmas sakinys. Aidui Marčėnui – 60. Laida ne apie jubiliejų

Rugsėjo 24-ąją Aidui Marčėnui sukanka 60 metų, tačiau su poetu sutarėme, kad rugsėjo 24-osios laidoje apie jubiliejų tik užsiminsime – kalbėsimės apie poeziją ir poezijos kontekstus. Nesureikšmindami metų, tad nubraukę nulį, atrinkome šešis skirtingu laikotarpiu rašytus Aido Marčėno eilėraščius, kuriuos laidoje ir išgirsime, svarstydami ir apie juos, ir apie visus kitus.
Skaityti toliau: Pirmas sakinys. Aidui Marčėnui – 60. Laida ne apie jubiliejų