Įvyko Lietuvių kalbos draugijos XX suvažiavimas

Rugsėjo 26 d. vykusiame Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime patvirtintos praėjusių metų ir visos trejų metų kadencijos veiklos ataskaitos bei finansinės ataskaitos, tartasi dėl LKD veiklos turinio ir suvažiavimų rengimo formų, nutarta sudaryti darbo grupę, kuri atnaujintų 2005 m. patvirtintus LKD įstatus. Trejų metų kadencijai išrinkta LKD taryba, valdyba ir revizijos komisija.
Skaityti toliau: Įvyko Lietuvių kalbos draugijos XX suvažiavimas

Pirmas sakinys. Aidui Marčėnui – 60. Laida ne apie jubiliejų

Rugsėjo 24-ąją Aidui Marčėnui sukanka 60 metų, tačiau su poetu sutarėme, kad rugsėjo 24-osios laidoje apie jubiliejų tik užsiminsime – kalbėsimės apie poeziją ir poezijos kontekstus. Nesureikšmindami metų, tad nubraukę nulį, atrinkome šešis skirtingu laikotarpiu rašytus Aido Marčėno eilėraščius, kuriuos laidoje ir išgirsime, svarstydami ir apie juos, ir apie visus kitus.
Skaityti toliau: Pirmas sakinys. Aidui Marčėnui – 60. Laida ne apie jubiliejų

Literatūros pėdsekys. Janina Degutytė: atmatuoto nemoku duoti, atmatuoto nemoku imti…

Į literatūrologės prof. Viktorijos Daujotytės klausimą: „Kas formavo jūsų pasaulėžiūrą?“, praėjusiame amžiuje gyvenusi poetė Janina Degutytė atsakė: „Mano pasaulėžiūrą formavo visos netektys, netektis smuiko, kada girta motina mano penkiametės smuiką sukapoja į šipulius, kada artėdavo girtos motinos veidas prie manęs ir ji ketindavo man įžnybti, kada miegodavau kapinėse…“
Skaityti toliau: Literatūros pėdsekys. Janina Degutytė: atmatuoto nemoku duoti, atmatuoto nemoku imti…

Petrui Repšiui – 80| Kas yra Petras Repšys?

Fotomenininkas Algimantas Aleksandravičius savo bičiulį dailininką Petrą Repšį 80-mečio proga nustebino staigmena – Vilniaus Bernardinų bažnyčios galerijoje artimų draugų apsupty šią savaitę atidaryta A. Aleksandravičiaus fotografijų paroda, kurioje – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato P. Repšio ir jo draugų, Vilniaus kultūrinį veidą kūrusių asmenybių, portretų kolekcija. P. Repšio bičiulis istorikas Alfredas Bumblauskas šia proga parašė esė – apie Petrą ir bičiulystę, kuri trunka visą gyvenimą.
Skaityti toliau: Petrui Repšiui – 80| Kas yra Petras Repšys?

Eugenija Ulčinaitė: Mikalojaus Daukšos idėjos ir bendrinė kalba

Taip vadinosi literatūros tyrinėtojos, vertėjos profesorė Eugenijos Ulčinaitės pranešimas rugsėjo 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vykusiame susitikime, skirtame Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Pateikiame jos mintis, kuriomis ji dalijosi šiame renginyje.
Manau, kad šią temą vertą pradėti nuo Mikalojaus Daukšos žodžių. Neabejoju kad juos jūs puikiai žinote, bet tam, kad mes prieitume prie dabartinės lietuvių kalbos, kad pajaustume bendrinės lietuvių kalbos ištakas, jos raidą, prisiminkime „Postilės“ pratarmės garsiuosius Mikalojaus Daukšos žodžius.
Skaityti toliau: Eugenija Ulčinaitė: Mikalojaus Daukšos idėjos ir bendrinė kalba

Aidas Marčėnas: „Beprotiškai dūzgė jazminas“

Poetą Aidą Marčėną kalbina Rimvydas Stankevičius

„Nuo tada, kai užburtas giedančio jazmino krūmo nubudau, kad ataidėčiau, mane menkai tejaudina socialinis rašytojo, apskritai socialinis gyvenimas, karjera, žiobarų premijos, statusas, padėtis visuomenėje, populiarumas, prestižas, įvairios nuomonės, kitos žmonėms reikšmingos menkavertybės… Kalbos tiesumu (Justino Marcinkevičiaus terminas) žingsniukais išdidžiais, kaip tie „Stalkerio“ Zonos herojai, jau daug metų pėdinu nuo eilėraščio ligi eilėraščio“, – sako šešiasdešimtmetį rugsėjo 24-ąją švęsiantis AIDAS MARČĖNAS, metų pradžioje pasitikęs tryliktąjį savo poezijos rinkinį „Ir“.
Praėjus trisdešimt aštuoneriems metams nuo pirmo sąmoningai parašyto eilėraščio, poetą kalbina kitas poetas.
Skaityti toliau: Aidas Marčėnas: „Beprotiškai dūzgė jazminas“