GK rašo | Aurelija Gritėnaitė. Vaclovo Aliulio žodžiai „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartotekose

Kovo 14 d. sukako 100 metų nuo kunigo, marijono, vertėjo, visuomenės ir kultūros veikėjo Vaclovo Aliulio gimimo. Ši šviesi asmenybė daug nusipelnė ne tik Katalikų Bažnyčiai, bet ir visai Lietuvos visuomenei. Žodynininkams Aliulis pirmiausia brangus ir svarbus kaip be galo kruopštus, darbštus, atsakingas ir patikimas „Lietuvių kalbos žodyno“ žodžių rinkėjas. Jėzuito Jono Paukščio pamokytas rinkti žodžius, Vaclovas Aliulis ne tik pats užrašė LKŽ kartotekai apie 3,5 tūkst. žodžių, bet ir įtraukė į šią veiklą savo brolį girininką Vladą. Pats kunigas apie šią savo veiklą jau išėjus dvidešimčiai LKŽ tomų kalbėjo labai kukliai, be jokio pasididžiavimo, tačiau suprasdamas žodyno svarbą kalbos ir kultūros istorijai: „Dėkingas likimui, tiksliau sakant – Apvaizdai, kad ir anokiais laikais galėjau kruopeliutę prisidėti prie epochinės reikšmės darbo.“
Skaityti toliau: GK rašo | Aurelija Gritėnaitė. Vaclovo Aliulio žodžiai „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartotekose

Irena Petraitienė. Vyskupo Motiejaus Valančiaus tarnystė (V): Galingu balsu gynęs skriaudžiamuosius

Nors 11 metų (1850–1861) Žemaičių vyskupija gyveno baudžiavinėje santvarkoje, tačiau M. Valančius, kaip ganytojas, visų luomų žmonių reikalais rūpinosi vienodai lygiai. Baudžiavos panaikinimo akivaizdoje, palaikydamas dalykiškus santykius su dvarininkais, drąsiai stojo nuskriaustųjų pusėn, gynė Bažnyčios reikalus ir valstiečių teises, ypač moterystės laisvę, rūpinosi vaikų auginimu, jų švietimu ir sielovada.
Skaityti toliau: Irena Petraitienė. Vyskupo Motiejaus Valančiaus tarnystė (V): Galingu balsu gynęs skriaudžiamuosius

„Lituanistikos atradimai“ | Regimantas Tamošaitis. „Dzeno paradoksai žemaitiškose Kukučio ištarmėse“

Lituanistikos atradimai – VU Filologijos fakulteto rengiamas nuotolinių pamokų ciklas aukštesniųjų klasių mokiniams ir jų mokytojams.
Įžvalgi, ne tik po Kukučio, bet ir po savo vidinį pasaulį pasivaikščioti kviečianti pamoka tiems, kas negalėjote dalyvauti.
Skaityti toliau: „Lituanistikos atradimai“ | Regimantas Tamošaitis. „Dzeno paradoksai žemaitiškose Kukučio ištarmėse“

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga paskaitą skaitys akademikė prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Artėja gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ta proga kviečiame pasiklausyti išskirtinės, šiai progai skirtos akademikės prof. habil. dr. Grasildos Blažienės paskaitos „Prarastos prūsų kalbos pėdsakų beieškant Adalberto Becenbergerio (1851‒1922) darbuose“.
Skaityti toliau: Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga paskaitą skaitys akademikė prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

„UTA: kas vyksta?“ | Diskusija apie Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą

Jau šį penktadienį (balandžio 30 d. 15 val. ) Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį kartą – ekspertinė diskusija skirta Lietuvių kalbos ir literatūros Bendrosios programos (BP) projekto aptarimui.
Skaityti toliau: „UTA: kas vyksta?“ | Diskusija apie Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą

Dominyko Urbo premija už sėkmingą vertimo debiutą skirta Dominykui Norkūnui

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2021 m. Dominyko Urbo premiją skyrė Dominykui Norkūnui už sėkmingą vertimo debiutą – gerą kalbinę nuojautą ir lankstumą verčiant Jerome`o Rothenbergo eilėraščių rinktinę „Khurbn“ (Vilnius: Versus, 2020), rašoma LLVS pranešime žiniasklaidai.
Skaityti toliau: Dominyko Urbo premija už sėkmingą vertimo debiutą skirta Dominykui Norkūnui

Muziejaus trečiadienis. Vaižgantas: „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats“

Apie Juozą Tumą-Vaižgantą (1869–1933) visada galima pasakyti daug: stiprus lietuvių literatūros klasikas, drąsus Lietuvos Nepriklausomybės kūrėjas, aktyvus visuomenininkas, nuoširdus Vytauto Didžiojo Bažnyčios rektorius, atkaklus žurnalistas, įkvepiantis dėstytojas, padrąsinantis literatūros ir meno kritikas, aktualus politikos ir ekonomikos teorijos inovatorius, politikas, metafizinės minties skleidėjas, iškėlęs nesavanaudiškos meilės svarbą žmogaus gyvenime.
Skaityti toliau: Muziejaus trečiadienis. Vaižgantas: „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats“

Stasė Banionytė-Gervienė: „Aukštoji literatūra padeda ištrūkti iš kasdienybės“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centro rengiamas pokalbių ciklas kviečia susipažinti su Šv. Jeronimo premijos laureatais, šį apdovanojimą gavusiais už vertimus į lietuvių kalbą. Premijos steigėjai – Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Skaityti toliau: Stasė Banionytė-Gervienė: „Aukštoji literatūra padeda ištrūkti iš kasdienybės“