Kokie yra literatūros žanrai Biblijoje?

Norint Bibliją skaityti išmintingai, reikalinga suprasti jos autorių pasirinktus senovės literatūros žanrus. Jie savo mintis ir teiginius išreiškė per įvairių rūšių literatūrą. Šiame įraše patyrinėsime, kodėl svarbu gebėti tuos žanrus atskirti, kad jais perteikiamą žinią išgirstume kaip pridera.

Skaityti toliau: Kokie yra literatūros žanrai Biblijoje?

Balių Sruogų buvo koks šimtas, ir visi kitokie

Apie Balį Sruogą jo žmona istorikė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir kiti atsiminimų apie rašytoją autoriai ne kartą išsakė mintį, kad B. Sruogos asmenybė buvo daugiabriaunė. Jurgio Blekaičio pastebėjimu, „Balių Sruogų buvo koks šimtas, ir visi kitokie“.

Apie tai pokalbyje pasakoja tekstologė NERINGA MARKEVIČIENĖ, pristatydama B. Sruogos „Raštus“ (t. 17, kn. 1: „Laiškai Vandai Daugirdaitei, 1919–1924“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021 m.).

Ši publikacija yra pokalbio su N. Markevičiene, vykusio 2022 m. vasarį Vilniuje, Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje, ir Kaune, Balio ir Vandos Sruogų namuose-muziejuje, trečioji, paskutinė, dalis.

Skaityti toliau: Balių Sruogų buvo koks šimtas, ir visi kitokie