A. Nyka-Niliūnas ir B. Krivickas: likiminiai kartos pasirinkimai. Kvietimas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas kviečia dalyvauti konferencijoje, susiejančioje du šimtmečio sulaukusius rašytojus – Alfonsą Nyką-Niliūną (1919-2015) ir Bronių Krivicką (1919-1952), tų pačių metų universiteto studentus, šatrijiečius. Jie priklauso laisvoje Lietuvoje gimusiai ir išsilavinusiai drąsiai ir ambicingai kartai, kuri, vos gavusi universiteto diplomus, pateko į istorinę griūtį, neišvengiamai pakeitusią visų tolesnius gyvenimus.

Konferencija vyks 2019 m. birželio 13-14 d. Vilniuje (birželio 13 d. VU Filologijos fakultete) ir Kaune (birželio 14 d. VDU Lietuvių išeivijos institute).

Niliūnas_Krivickas_Konferencijos-programa