Aldonas Pupkis. Standartinė kalba?

Internetiniame mokslo žurnale Lietuvių kalba (www.lietuviukalba.lt) 2016 m. buvo paskelbtas Irenos Smetonienės, Antano Smetonos ir Audriaus Valotkos straipsnis „Dėl standartinės kalbos termino“ (toliau: Smetonienė ir kt. 2016). Jame keliamas klausimas, „ar nebūtų tikslinga imti vartoti ne bendrinės kalbos, o standartinės kalbos terminą?“ (p. 1). Kadangi straipsnio išvadose apibendrinama, kad „turime vartoti standartinės kalbos terminą“ (paryškinta mano. – A. P.), dera pasigilinti, kodėl, kokiais argumentais remiantis lietuvių kalbotyros terminijoje teikiama daryti gana revoliucingą sprendimą.
A. Pupkis_BK_90_straipsnis