Alfonsui Nykai – Niliūnui atminti skirta akademinė valanda

Alfonsui Nykai-Niliūnui skirta akademinė valanda Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje.
Alvydas Šlepikas skaito Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščius „Motina“ ir „Žiema“