Alfonsui Nykai-Niliūnui skirta akademinė valanda

„Dėl vieno vienintelio vėjo pūsterėjimo į smilkinį vasarą ir nykaus žolės šiurenimo vėlyvą rudenį būtų galima gyventi tūkstantį metų.“  Alfonsas Nyka-Niliūnas

Is filmo po -54-01

Šį sekmadienį, sausio 25-ąją, 11 valandą Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje (Šv. Mikalojaus g. 4) bus pagerbtas poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919 m. liepos 15 d.–2015 m. sausio 20 d.).

Poetui skirtoje akademinėje valandoje grieš Vilniaus kvartetas, kalbės jo bičiuliai, literatūros tyrinėtojai, rašytojai.

Tą pačią dieną 10 val. šv. Mikalojaus bažnyčioje už mirusį poetą bus aukojamos Šv. Mišios.

Kviečiami visi, kam brangus Alfonso Nykos-Niliūno atminimas.

Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra
Lituanistų sambūris
Lietuvos rašytojų sąjunga
Šv. Mikalojaus parapija

LRT laida „Brydės“, skirta A.Nykai – Niliūnui