Algimantui Mackui – 80

Poetas Algimantas Mackus (1932 02 11 – 1964 12 28) – žymiausias bežemių kartos atstovas, neornamentuotos kalbos kūrėjas.
„Mes esame per jauni, kad būtume galėję su visomis šaknimis įaugti t e n, ir esame per maži, ir esame per mažai jauni, kad su visomis šaknimis galėtumėm įaugti č i a“, – taip apie skaudžią savo tremtinio dalią kalbėjo poetas Algimantas Mackus, vienas tragiškiausių išeivijos rašytojų.

Algimanto Mackaus poezija atspindi XX amžiaus vidurio žmogaus patirtį: žodžio devalvacija, žmonių susvetimėjimas,vertybių krizė, neviltis, žmogaus prasilenkimas su Dievu, nes gyvenimas – beprasmė tuštuma, kur vienintelė realybė ir prasmė yra mirtis… „Mūsų lyrinės poezijos tradicijoje jo kūryba buvo kaip kaktusas, išaugęs rūtų darželyje, – pastebi literatūrologė Ilona Gražytė-Maziliauskienė. – Algimantas Mackus – lietuviškos „beat“ generacijos Amerikoje atstovas, kaip Kerouac. Tai „kryžkelės“generacija, neturinti jokios žemės, kurion galėtų įleisti šaknis.“

Algimanto Mackaus kūryba

Vytautas Kavolis. Dar nesuradau… (mintys apie Algimantą Mackų)

Valdas Adamkus. Algimantas Mackus buvo išskirtinis

Algimanto Mackaus muziejus

Dalia Satkauskytė. A.Mackaus poezijos aktualumas

Virginija Balsevičiūtė. A.Mackus ir krikščioniškoji tradicija