Antanas Balašaitis. Iš lietuvių kalbotyros terminų istorijos

Lietuvių kalbos gramatikos ir vadovėliai lietuviškai pradėti rašyti tik XIX a. pradžioje. Iki tol gramatikos buvo rašomos viduramžių mokslo kalba – lotynų. Pirmasis lietuviškų vadovėlių, kaip ir daugelio kitų liaudžiai skiriamų knygelių, autorius buvo Simonas Daukantas (1793–1864).
Dr. Antano Balašaičio straipsnyje „Iš lietuvių kalbotyros terminų istorijos“ galima rasti daug įdomios informacijos.
Maloniai prašome skaityti ne tik šį straipsnį, bet ir žurnalą „Gimtoji kalba“.

Straipsnis skelbtas žurnale „Gimtoji kalba“ 2010-5, P. 3–12.
A.Balašaitis, GK, 2010-05