Antanas Balašaitis. Lietuviškų žodynų keliai ir likimai

Antanas Balašaitis rengia spaudai naują knygą. Laukdami jos pasirodant, skaitykime kalbininko straipsnį „Lietuviškų žodynų keliai ir likimai“, skelbtą š. m.  „Gimtosios kalbos“ 5 numeryje.
Ačiū autoriui ir „Gimtosios kalbos“ redakcijai už pasidalijimą.
Nepamirškime ir vasarą skaityti „Gimtąją kalbą“. Geriausia būtų prenumeruoti.
GK 2018_05_Balasaitis