Antanui Škėmai – 110

Antanas Škėma (1910 11 29–1961 08 11) – vienas žymiausių XX a. vidurio lietuvių prozinin­kų ir dramaturgų. Savo kūryboje jis išreiškė katastrofų laikotarpio žmogaus pasaulėvoką – vertybių griūties, žmogaus vidinio suskili­mo, baimės, grėsmės, nevilties išgyvenimus. Šiai krizinei patirčiai jis rado ir tinkamą meninę kalbą – suaižytą, daugiasluoksnę,  ataustą metaforomis ir simbolinėmis nuorodomis.

Pirmas sakinys. Kodėl taip veikia Škėmos „Balta drobulė“?

Mažoji studija. Poetiniai skaitymai. Ištraukos iš Antano Škėmos romano „Balta drobulė“

Mirčių, išsiskyrimo ir skurdo paženklintas rašytojas ir režisierius Antanas Škėma: „Tesu antraeilis herojus“