Antanui Vaičiulaičiui – 110

Minime rašytojo A. Vaičiulaičio 110-ąsias gimimo metines.
Antanas Vaičiulaitis – XX a. ketvirtojo dešimtmečio kartos rašytojas, išsiskiriantis ypač šviesia humanistine pasaulėvoka ir dėmesiu estetiniam kūrinio formos tobulumui. Vaičiulaitis yra vienas ryškiausių krikščioniškojo humanizmo atstovų lietuvių literatūroje, gretintinas su tokiais XX a. prancūzų ir italų literatūros meistrais kaip Andrė Morua (André Maurois), Fransua Moriakas (François Mauriac), Džiovanis Papinis (Giovanni Pappini). Stilistine kultūra, vakarietiška kūrybine orientacija jis primena Jurgį Savickį ir Henriką Radauską, drauge su jais atstovauja brandžiai ir laisvai nepriklausomos Lietuvos meninei kultūrai.
Antanas Vaičiulaitis (1906-1992) – prozininkas, poetas, kritikas, vertėjas. Lietuvos universitete Kaune studijavo lietuvių ir prancūzų literatūras, vėliau prancūzų literatūros studijas tęsė Grenoblio bei Sorbonos universitetuose. VDU dėstė naujosios literatūros kursą. 1940 m. išvyko diplomatiniam darbui į Romą, dirbo Lietuvos ambasadoje. Tais pačiais metais apsigyveno JAV. 1947-1951 m. Scrantono universitete dėstė prancūzų kalbą. 1951-1976 m. dirbo Amerikos balso lietuviškame skyriuje, taip pat buvo kultūros žurnalo Aidai redaktorius (1950-64). Kaip literatūros kritikas bei apžvalgininkas plačiai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, daugiausia pasirašinėjo Aug. Raginio slapyvardžiu. Paskelbė studiją Natūralizmas ir lietuvių literatūra (1936), kritikos straipsnių rinkinį Knygos ir žmonės (1992), yra Visuotinės literatūros istorijos (1932) bei Lietuvių egzodo literatūros, 1945-1990 (1992) autorius. Išvertė O.Milašiaus Poemas (1931), misteriją Migel Mañara (1937), Septynias vienatves (1979), F.Mauriaco Jėzaus gyvenimą (1936) bei Gimdytoją (1939) ir kt. Kaip kūrėjas debiutavo eilėraščiais bei pasakojimais. Pirmoji knyga – 1932 m. išleistas apsakymų rinkinys Vakaras sargo namely. Kiti novelių rinkiniai: Vidudienis kaimo smuklėj (1933), Pelkių takas (1939). Taip pat išleido apysakas Mūsų mažoji sesuo (1936), Kur bakūžė samanota (1947), Vidurnaktis prie Šeimenos (1986), literatūrinių pasakų rinkinį Auksinė kurpelė (1957), Viduramžių legendų knygą Gluosnių daina (1966), kelionių įspūdžių knygas Nuo Sirakūzų ligi Šiaurės elnio (1937) bei Italijos vaizdai (1949). Ypatingą vietą A.Vaičiulaičio kūryboje užima vienintelis romanas Valentina (1936), kurio leidimas 1951 m. buvo pakartotas išeivijoje. Tai pasakojimas apie pirmosios meilės skleidimąsi, jos švytėjimą ir tragišką atomazgą. Kaip rašo D. Čiočytė, romanui būdinga subtilus psichologizmas, judri kompozicija, niuansuotos įvaizdžių ir bei motyvų variacijos, tradiciją harmonizuojanti stilistinė žaismė. Romano prasmė suteikia kelias jo perskaitymo galimybes (bibliniu, romaniniu, psichologiniu, egzistencialistiniu aspektu). A. Vaičiulaitis – rašytojas eruditas, giliai išmanęs naujausias Europos meninio mąstymo linkmes, sąmoningai siekė atsiriboti nuo pozityvizmo bei natūralizmo ir ugdyti spiritualizmo estetiką.

Antanas Vaičiulaitis. Apaštalų iškeliavimas (novelė iš knygos „Tavo veido šviesa“, 1989)
Antanas Vaičiulaitis. Benvenutas di Džovanis pristato mecenatui savo paveikslą (novelė iš knygos „Tavo veido šviesa“, 1989)

Antanas Vaičiulaitis. Ištrauka iš romano „Valentina” (1989)
Antanas Vaičiulaitis. Pelkių takas (novelė iš knygos „Tavo veido šviesa“, 1989)

Tekstai

Apie Antaną Vaičiulaitį:

Šaltiniai
Iš radijo aukso fondo
A. Vaičiulaitis. Valentina, I dalis
A. Vaičiulaitis. Valentina, II dalis
Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990: Antanas Vaičiulaitis (1992)
D. Satkauskytė. Peizažas, likimas ir subjektas Antano Vaičiulaičio romane „Valentina“
Danutė, Joana ir Aldona Vaičiulaitytės. Kvėpuojantys žodžiai