Apdovanoti lietuvių kalbos puoselėtojai

 Vasario 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje Valstybinė lietuvių kalbos komisija trečiadienį jau penktą kartą apdovanojo lietuvių kalbos puoselėtojus. Šiemet apdovanojimai skirti habil. dr. Mečislovui Žalakevičiui, Irenai Žalakevičienei, Alvidai Gedaminskienei ir Birutei Goberienei.
Nuoširdžiausiai sveikiname!

Vasario 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje Valstybinė lietuvių kalbos komisija įteikė apdovanojimus už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, lietuvių kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse.

 

Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) ir diplomai buvo įteikti: habil. dr. Mečislovui Žalakevičiui ir Irenai Žalakevičienei – už „Paukščių pavadinimų žodyno“ sudarymą; Alvidai Gedaminskienei – už lietuvių kalbos puoselėjimą, tautinių mažumų kalbinį švietimą, pagalbą įvairių tautybių Lietuvos gyventojams integruojantis į visuomeninį gyvenimą; Birutei Goberienei – už lietuvių kalbos puoselėjimą, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizavimą, kalbos leidinių rengimą ir redagavimą.
Šiame renginyje taip pat buvo įteikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos padėkos raštai aktyviausiems ir kūrybingiausiems Lietuvių kalbos dienų renginių organizatoriams: Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Vilmai Kisielytei-Hancharyk, Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Rasai Kontrimienei, Kauno Senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Daivai Martyncevienei, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos Bibliotekų metodinės veiklos skyriaus kultūrinių renginių organizatorei Robertai Stonkutei.
Renginį organizavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos mokslų akademija. Laureatus sveikino Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. habil. dr. Jūras Banys, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, taip pat laureatų kolegos, artimieji, draugai ir kiti renginio svečiai. Apdovanojimų ceremonija buvo baigta puikiu koncertu – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentės Miglės Sakavičiūtės (arfa) ir Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studento Mariaus Sakavičiaus (violončelė) atliekamais klasikinės ir šiuolaikinės muzikos kūriniais.

VLKK