GK rašo|Apie Broniaus Dobrovolskio pratimų knygas

Broniaus Dobrovolskio sudarytus rašybos ir skyrybos kartojimo pratimų rinkinius „Gimtojoje kalboje“ apžvelgia Giedrė Čepaitienė.  Abi pratimų knygas išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
G. Cepaitiene_GK_2020_06

Mielieji lituanistai, dabar toks metas, kai turime skaityti, vienas kitą palaikyti ir 2020 6 GK virs internišlikti. Kviečiame visus lituanistus tapti „Gimtosios kalbos“ žurnalo skaitytojais ir autoriais. Savo mintis galite siųsti  gkalba@melc.lt

„Gimtosios kalbos“ žurnalas prenumeruojamas Lietuvos pašto skyriuose arba internetu.

Maloniai kviečiame prenumeruoti.