Apie valstybinės kalbos politikos 2018–2022 m. gaires

Lituanistų bendruomenei gerai žinoma, kad 2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-1318 patvirtintas svarbus dokumentas Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 m. gairės (projektas)“
Norėtųsi, kad Lituanistų sambūrio nariai aktyviai svarstytų šį svarbų dokumentą ir siųstų pasiūlymus VLKK.
15 min. lt. paskelbė dr. Loretos Vaicekauskienės ir dr. Giedriaus Subačiaus straipsnį „VLKK „priemonių plano projektas“ – abejotina kalbos politikos paslauga visuomenei“. (Skaityti galima aktyvavus pavadinimą).

Apie straipsnyje išsakytą poziciją reikia diskutuoti.

Kviečiame susipažinti ir su dr. Ritos Miliūnaitės pozicija, išsakyta jos FB paskyroje.

Duetas rašo:
„Užmeskime akį į keletą „plano projekto“ punktų, itin aiškiai rodančių, koks šis planas nebrandus, nepaisantis šiuolaikinės kalbotyros nuostatų ir neatitinkantis šių dienų valstybės lėšų panaudojimo standartų.“

Atrodo, ne į tas duris pataikėte, kolegos. Paradinės restorano durys dar uždarytos. Patekę į virtuvę ir žvilgtelėję į kepsniui ruošiamą veršienos gabalėlį, jiedu konstatuoja: „Koks jis neiškepęs, tiesiog nevalgomas! Ir kas žino, kokiomis sąlygomis jam veršis augintas! O ir ši įmonė įtartina, reikėtų neleisti tokioms egzistuoti!“.

Viskas yra paprasčiau. Valstybinės kalbos politikos gaires Seimas patvirtino birželio 27 d. ir nurodė iki spalio 1 d. parengti jų įgyvendinimo priemonių planą. To priemonių plano projektas yra dar pirminis iš įvairių institucijų (įskaitant su kalbos politika susijusias ministerijas) sudarytos darbo grupės juodraštis. Liepą surinkti tik pradiniai institucijų siūlymai, bet pats projektas dar nesvarstytas nei toje darbo grupėje, nei VLKK Kalbos politikos pakomisėje. Siūlymai renkami ir toliau, o svarstymai prasidės tik rudenį. Nerealūs, neįmanomi artimiausiu metu įgyvendinti siūlymai, be abejo, bus atmesti. Diskusijos dar tik laukia. O jeigu kolegos apsimeta maitinimo įstaigų higienos tarnyba, turėtų bent suprasti, kad kepsnys dar net nečirška orkaitėje.

———
Lietuvių kalbos draugijos FB paskyroje antrinama:
„Lietuvių kalbos draugija yra tarp tų institucijų, kurios gavo šį projektą. Susirašinėdami el. paštu ir diskutuodami telefonu LKD tarybos nariai parengė ilgą konkrečių siūlymų sąrašą ir šiomis dienomis nusiųs jį VLKK sekretoriatui. Druskos ir pipirų kepsniui pritrūkti neturėtų

Mielieji lituanistai,
būkime dėmesingi kalbai. Teikime pasiūlymų projekto kūrėjams.