Asociacijos „Lituanistų sambūris“ metinis susirinkimas

Š. m. spalio 27 d. įvyko Lituanistų sambūrio susirinkimas, kuriame buvo aptarta tai, kas nuveikta, ir numatytos naujų darbų gairės.
Visuotinis Sambūrio narių susirinkimas
2014–2015 veiklos ataskaita
2015–2016 metų Lituanistų sambūrio veiklos projektas

Susirinkimas
Susirinkimas 2015-10-27 (8)

 

 

 

 

 

Susirinkimas 2015-10-27 (13)

 

 

 

 

 

Ekskursijos po Vilnių akimirkos
Vilnius. Ekskursija. 2015-10-27 (1) Vilnius. Ekskursija. 2015-10-27 (2) Vilnius. Ekskursija. 2015-10-27 (3) Vilnius. Ekskursija. 2015-10-27 (4)