Asociacijos „Lituanistų sambūris“ seminaras-kūrybinė laboratorija

Asociacija „Lituanistų sambūris“, vykdydama projektą „Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“, skirtą atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų diegimui, rengia seminarą-kūrybinę laboratoriją tautinių mažumų, Pietryčių Lietuvos ir kitų Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.

Renginys vyks 2011 m. spalio 26–27 d. Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija, Vilniaus tarptautinė mokykla, Ugdymo plėtotės centras.

Asociacija kviečia mokytojus registruotis į seminarą-kūrybinę laboratoriją el. p. rastine@kristoforo.vilnius.lm.lt iki spalio 22 dienos 20 valandos. Gausite patikinimą, kad esate užregistruoti. Pasibaigus seminarui, mokytojams bus teikiama metodinė medžiaga, pažymėjimai. Dalyvių skaičius ribotas.
Seminaro programa