Asociacijos vienijasi už geresnę Lietuvos švietimo ateitį

Stebint procesus, susijusius su krize švietimo reikalų valdyme, neatsakant švietimo bendruomenei į daugelį su Ugdymo turinio reforma susijusių klausimų, Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų tarybos iniciatyva gruodžio 19 d. Vilniaus Žemynos gimnazijoje įvyko dalykinių asociacijų bei kitų nevyriausybinių organizacijų pasitarimas.
Renginį vedė ir jam moderavo LGMA prezidentas Rytas Šalna.

Šaltinis čia