Atokvėpio valandėlė. Apie ubagus

„Ubags, ubags! Koks tu ubags?! Va aš tai ubags!“
2020 metais sukanka 170 metų, kai Trumpaičiuose gimė knygnešys, tautosakos rinkėjas Matas Slančiauskas. Siūlome paklausyti „Marijos radijo“ laidos „Atokvėpio valandėlė“  įrašą. Janina Švambarytė-Valužienė ir Gražina Kadžytė kalbasi apie Mato Slančiausko sudarytą ubagų žodynėlį, ubagų gyvenimą, dainas, giesmes ir papročius.
Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. doc. Janina Švambarytė-Valužienė pristato Ubagų žodynėlį, o etnologė ir tautosakininkė Gražina Kadžytė pristato ubagų dainas ir giesmes iš tautiškos kapelijos Sutaras kompaktinės plokštelės „Ubagų karalystės monai“.

Šaltinis
Marijos radijas

Mato Slančiausko Ubagų žodyno rankraštis