Audrius Musteikis. Apie „litvomaną“ Vytautą Vitkauską ir stiprų žemaitišką jo būdą

Tik džiugina, kad rodosi vis naujos knygos apie iškilius mūsų kalbininkus. Dar vienas toks leidinys – „Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską“. Pasak profesoriaus Bonifaco Stundžios, Vytautas Vitkauskas (1935–2012) buvo lietuviško žodžio gyvas nervas. Pasak žinynų, – „Lietuvių kalbos žodyno“ rengėjas ir vyriausiasis redaktorius, lietuvių tarminės leksikografijos pradininkas, dialektologas, akcentologas.
Knygą sudarė trys lituanistės: Nijolė Čižikienė, Aurelija Genelytė-Gritėnienė, Rita Urnėžiūtė, išleido Lietuvių kalbos institutas (LKI) ir Lietuvių kalbos draugija. Leidinys jau anksčiau pristatytas kalbininko gimtuosiuose Kuršėnuose, o praėjusią savaitę sutiktuvės surengtos LKI, kuriame V. Vitkauskas daug metų darbavosi. Praėjusį rugpjūtį kalbininkui būtų sukakę 80 metų. Beje, kuršėniškiai kraštietį dar pagerbė jo vardu pavadindami miestelio biblioteką ir gatvę. Knyga apie V. Vitkauską irgi nebe pirma. Pasak LKI direktorės Jolantos Zabarskaitės, tą nulėmė ryškus šios asmenybės buvimas mūsų mokslo ir kultūros padangėje, stiprus žemaitiškas, bajoriškas būdas. Viena iš atsiminimų knygos sudarytojų, A. Genelytė-Gritėnienė, yra V. Vitkausko mokinė. „Jei mokslininkas palieka mokinių, kurie tęsia jo darbus ir saugo atminimą, vadinasi, jo mokslo žvaigždė negęsta“, – kalbėjo J. Zabarskaitė. Per pristatymą buvo daug norinčiųjų kalbėti, prisiminti, papildyti. O knygoje – daugiau nei keturiasdešimt autorių. Kai kas šiandien gailisi, kad nespėjo ar prašomas nesutiko parašyti. Aštuonių skyrių leidinyje atsiminimais dalijasi V. Vitkausko artimieji, kolegos, mokiniai, studijų draugai, aktoriai, teatrologai ir kt. R. Urnėžiūtė supažindina su mokslininko rankraštiniu palikimu – užrašų knygelėmis ir darbo kalendoriais. Skelbiami V. Vitkausko laiškai literatūrologui Algiui Samulioniui. Šalia kitų pokalbių su V. Vitkausku įdėtas ir publikuotasis „Lietuvos žiniose“ 2007 metais. Dauguma kalbėtojų prisiminė V. Vitkausko principingumą, pilietiškumą, idealizmą, savotišką panieką įvairiems buitiniams dalykams, išskirtinį dialektologo talentą, nepaprastą žodynininko darbštumą, atidą ir meilę lietuviškam teatrui. Knygoje mokslininko portretas – dar išsamesnis. Autoriai nevengė kalbėti ir apie tokius V. Vitkausko bruožus, kurie kitiems sukeldavo neigiamų emocijų ar net pasipriešinimo reakcijų. Taip pat papasakota nemažai smagių, komiškų, anekdotiškų nutikimų. Profesorius V. Vitkauskas buvo gana aktyvus Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugijos narys. Reiškė nuomonę ir pastabas ne tik dėl kalbos kultūros, bet apskritai dėl teatro paskirties, estetikos, etikos, pliekė režisierių nedėmesingumą lietuvių dramaturgijai. Buvo griežtų dešiniųjų pažiūrų. Teatrologai iš „kitos barikadų pusės“ iki šiol jį vadina „litvomanu“. Profesorė Evalda Jakaitienė visiems priminė V. Vitkausko pasakymą, kad žodis esąs pasaulio stebuklas. Jam jis ir tarnavo visą gyvenimą. Profesorius Vitas Labutis prabilo apie didįjį mūsų tautos turtą – dvidešimties tomų „Lietuvių kalbos žodyną“. Tarp penkių jo vyriausiųjų redaktorių – V. Vitkauskas. „Būga pradėjo, Vitkauskas – baigė, – kalbėjo V. Labutis. – Vitkauskas perėmė iš Balčikonio tas pačias pažiūras į Žodyną ir garbingai pabaigė tą darbą. Jau vien dėl to labai daug nusipelnė lietuvių kalbai.“ Dar reikėtų priminti, kad V. Vitkauskas Žodynui yra užrašęs apie 65 tūkstančius žodžių. „Žvelgdamas į lentynoje išrikiuotus Žodyno tomus, labai pasigendu papildymų, – sakė V. Labutis. – Vitkauskas be galo norėjo, kad jie būtų. Ir kad būtų išleisti popieriuje, ne vien elektroninėje erdvėje.“ Tiesa, čia vyresniosios ir jaunesnės kartos kalbininkų požiūriai išsiskiria – dėl papildymų parengimo ir pateikimo principų. Nedidelė diskusija kilo ir per „Atsiminimų…“ pristatymą. * „Daugiau tokių darbų!“ – džiaugdamasi nauja knyga ragino Jolanta Zabarskaitė. „Daugiau tokių darbų!“ – sako ir LŽ.
Šaltinis čia
Atsiminimų knygą apie Vytautą Vitkauską galite įsigyti LKI knygyne, telefonas – (8 5) 234 60 58, el. paštas – knygynas@lki.lt.