Audrys Antanaitis. Valstybinė kalba – dabartis ir perspektyvos

Lapkričio 18 d. sukako trisdešimt metų, kai lietuvių kalba atgavo valstybinės kalbos statusą. Ta proga Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija surengė konferenciją „Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30“. Vienas iš konferencijos pranešėjų VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis savo pranešime svarstė, kokia šiandien yra valstybinės kalbos savijauta, ir apibrėžė valstybinės kalbos politikai kylančias užduotis.
Antanaitis_Valstybinė kalba

A. Antanaičio straipsnis skelbtas „Gimtosios kalbos“ žurnale (2018-11).
Maloniai primename, kad vyksta periodinių leidinių prenumerata.
„Gimtąją kalbą“ galima užsisakyti internetu – https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata