Zita Alaunienė. Žodžių „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“ vartosena didaktikos kalboje

Svarbu rūpintis ne tik bendraisiais edukologijos, bet ir lietuvių kalbos didaktikos terminais, ypač tais, kurie vartojami mokant kurti tekstą, vertinant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinius. Dažniausi iš jų – „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“. Šie terminai įtvirtinti programiniuose dokumentuose ir jau įsišakniję pedagoginėje kalboje. Tačiau jie vartojami nesistemingai, nekreipiama dėmesio į jais reiškiamų sąvokų santykius, kartais klaidina sinonimiška vartosena.
Skaityti toliau: Zita Alaunienė. Žodžių „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“ vartosena didaktikos kalboje

Dalyvauti kviečia 150-osioms Vaižganto gimimo metinėms skirta konferencija

2019 m. spalio 10-11 dienomis vyks mokslinė konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“. Įvairių disciplinų mokslinius pranešimus ir vakaro kultūrinę programą siūlantis renginys tęsis dvi dienas: spalio 10 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, spalio 11 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune. Kviečiame susipažinti su išsamia konferencijos programa:
Skaityti toliau: Dalyvauti kviečia 150-osioms Vaižganto gimimo metinėms skirta konferencija

Icchokui Merui – 85

Icchokas Meras (1934 10 08–2014 03 13) – prozininkas ir scenarijų autorius, diplomuotas radijo ir televizijos inžinierius. Vaikystėje per holokaustą neteko tėvų ir pats per stebuklą likęs gyvas buvo priglobtas ir užaugintas lietuvių kumečių šeimoje. Vaikystės išgyvenimai iš dalies atsipindi pirmojoje apsakymų knygoje Geltonas lopas (1960).
Skaityti toliau: Icchokui Merui – 85

Gintarė Bernotienė. Netapatūs tapatumai: kraštovaizdžio metaforos Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje

Kas jubiliejinį dešimtmetį vėl įgrimztant Niliūno tekstuosna susiklosto štai koks įspūdis: intertekstualios jo poezijos nuorodos augančio išprusimo, kolegų įdirbio ir visagalio interneto dėka tampa vis labiau perregimos, tačiau negalima pasakyti apie jo poezijos kraštovaizdžius. Netinka absoliutinti, tačiau pastebima grakšti jo poezijos linkmė kraštovaizdžiais perteikti būsenas, užšifruoti tam tikrus kompleksus, kurie apima ir vietą, ir tam tikrą klasikinės kultūros jau akceptuotą siužetinę slinktį, ir tą dalį, kuri autoriaus valia lieka užtamsinta mįsle, o neretai – ir viso eilėraščio kodu.
Skaityti toliau: Gintarė Bernotienė. Netapatūs tapatumai: kraštovaizdžio metaforos Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus sveikinimas mokytojams

Gerbiami Mokytojai,

mokytojus profesinės dienos proga sveikinau tikrai ne kartą. Tačiau šiandien yra šiek tiek kitaip. Tas bendras paveikslas, kuriame piešiamas švietimo bendruomenės pasitikėjimas valstybės valdžios institucijų darbu, jų bendradarbiavimo ryšys, taip pat kuriame vaizduojamas visuomenės požiūris į mokytojus, mokyklas, visą švietimo bendruomenę, yra suskaldytas.
Skaityti toliau: Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus sveikinimas mokytojams

Dainai Opolskaitei įteikta prestižinė Europos Sąjungos literatūros premija

Trečiadienio vakarą Briuselyje iškilmingos ceremonijos metu rašytojai Dainai Opolskaitei įteikta Europos Sąjungos literatūros premija. Šio prestižinio įvertinimo autorė sulaukė už novelių knygą „Dienų piramidės“, kurią išleido leidykla „Tyto alba“.
Skaityti toliau: Dainai Opolskaitei įteikta prestižinė Europos Sąjungos literatūros premija

Jau vyksta „Gimtosios kalbos“ 2020 metų prenumerata

„Gimtosios kalbos“ žurnalo, leidžiamo nuo 1933 metų, skaitytojai jau yra pripratę prie tradicinių skyrelių: straipsniai, recenzijos, apžvalgos, kronika, „Aktualijos“, „Svetur“ ir kt.
2020 metais „Gimtosios kalbos“ žurnalas bus dar įvairesnės tematikos ir šiek tiek storesnis. Leidinyje bus skiriama daugiau vietos mokyklinei lituanistikai.

Mielieji Kolegos, nepamirškime prenumeruoti lituanistinės spaudos.
Skaityti toliau: Jau vyksta „Gimtosios kalbos“ 2020 metų prenumerata

Vilniuje saugomas Martyno Mažvydo autografas įtrauktas į UNESCO „Pasaulio atminties“ registrą

Vilniaus universiteto (VU) bibliotekoje saugomas Martyno Mažvydo autografas pripažintas nacionalinės vertės objektu ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą. Rugsėjo 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko iškilmingas liudijimų įteikimas.
Skaityti toliau: Vilniuje saugomas Martyno Mažvydo autografas įtrauktas į UNESCO „Pasaulio atminties“ registrą