Kvietimas į renginį „Kazio Bradūno ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio susitikimas“

Mielieji, dalinamės kvietimu į renginį „Kazio Bradūno ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio susitikimas“, kuris įvyks Vytauto Kasiulio dailės muziejuje (A. Goštauto g. 1, Vilnius)
2018 m. vasario 20 d., antradienį, 18.00 val.

Vakare dalyvaus poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, pianistas Rokas Zubovas, aktorius Andrius Bialobžeskis, folkloro ansamblis „Dijūta“.
Įėjimas nemokamas.
Maloniai kviečiame dalyvauti ir palydėti Kazio Bradūno metus.
Skaityti toliau: Kvietimas į renginį „Kazio Bradūno ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio susitikimas“

Paskelbtas 2017 m. kūrybiškiausių knygų dvyliktukas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2003 m. įsteigė kasmetinę premiją už praėjusiais metais išleistą šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinį. Laureatą iš dvylikos kandidatų slaptu balsavimu renka Instituto literatūrologų vertinimo komisija, patvirtinta Instituto tarybos. Atrankos kriterijus – kūrybiškumas. Laureatas skelbiamas per Vilniaus knygų mugę, premija įteikiama Vileišių rūmuose minint kovo 11-ąją.
Skaityti toliau: Paskelbtas 2017 m. kūrybiškiausių knygų dvyliktukas

Jubiliejinis „Tėviškės žiburių“ numeris

Jau 75 metus Kanadoje einantis lietuviškas laikraštis „Tėviškės žiburiai“ ne tik telkia vietos lietuviškąją bendruomenę, bet ir aktyviai domisi Lietuvos aktualijomis, stebi kultūrinį gyvenimą. Baigiantis Kazio Bradūno metams, „Tėviškės žiburiai“ paskelbė Siginos Katkauskaitės recenziją apie Maironio lietuvių literatūros muziejaus išleistą leidinį „Kazys Bradūnas. Archyvai“ (parengė Virginija Paplauskienė).
TZ_2018_4

„Lietuvos aidas“ 1918 m. vasario 19 d. – Skaitykit gimtąja kalba!

Kalbos mokantis reikia žinoti ne tik jos taisyklės. Reikia taip pat atsiprantinti nuo įprastų paklaidų savo kalbą vartojant. Per ilgą svetimų kalbų įtaką į mūsų šnekamąją  ir rašomąją kalbą nejučiomis įsiskverbė visokių svetimybių, kurios mūsų kalbą teršia. Todėl reikia mokėti tas taršalas išmesti, jo atsiliuosuoti.
Skaityti toliau: „Lietuvos aidas“ 1918 m. vasario 19 d. – Skaitykit gimtąja kalba!

Kvietimas į Vasario 16-osios jaunimo eiseną „Lietuvos valstybės keliu“

Gerbiami Kolegos, gerbiamos Kolegės,

Lituanistų sambūris kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija ir Vilniaus miesto savivaldybe kviečia Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes paminėti Vasario 16-ąją ir mūsų Valstybės atkūrimo šimtmetį šventine jaunimo eisena.
Skaityti toliau: Kvietimas į Vasario 16-osios jaunimo eiseną „Lietuvos valstybės keliu“

Kad lietuvių kalba eitų į pasaulį

Vasario 16 – kovo 11 dienomis jau trečią kartą rengiamos Lietuvių kalbos dienos Lietuvoje ir užsienyje. Šiemet jos gausios renginių ir užsienio lietuvių bendruomenėse.

„Lietuva yra ten, kur yra lietuvių. Ir Lietuvių kalbos dienos jau eina į pasaulį, į lietuvių bendruomenes, – sakė „Lietuvos žinioms“ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas Audrys Antanaitis. – Tautai, kurios emigracija tokia didelė, svarbu neužsidaryti savo valstybėje. Globali Lietuva, dažnai būnanti tik lozungas, šiuo atveju tampa realybe, pasauline Lietuva, nes lietuvių bendruomenės vis aktyviau įsitraukia į Lietuvos gyvenimą. Tam jau yra daug galimybių.“

Skaityti toliau: Kad lietuvių kalba eitų į pasaulį