Prie Maironio Vandos Zaborskaitės taku

Šiais metais Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas perėmė didžiąją dalį profesorės Vandos Zaborskaitės (1922–2010) rankraštinio palikimo ir gausią jos biblioteką (apie 1400 knygų). Įdomu tai, kad apie pusę knygų yra su dedikacijomis profesorei, o likusios pažymėtos V. Zaborskaitės inicialais. Rankraštinis profesorės palikimas taip pat labai gausus, todėl dar nėra iki galo sutvarkytas.
Skaityti toliau: Prie Maironio Vandos Zaborskaitės taku

Virginija Būdienė. Lietuvių kalba varžo tik tuos, kam trūksta minčių

Bernardinai.lt, tęsdami pokalbių ciklą apie lituanistiką, kaip vieną svarbiausių tautinę tapatybę formuojančių veiksnių, pristato pokalbį su Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų klausimais Virginija Būdiene.
Skaityti toliau: Virginija Būdienė. Lietuvių kalba varžo tik tuos, kam trūksta minčių

Mindaugas Kvietkauskas Lietuvių literatūros tradicija – demokratizmas

Antano Šimkaus pokalbis su literatūrologu, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriumi Mindaugu Kvietkausku. „Bernardinai.lt“, kviesdami dar vienam pokalbiui iš ciklo „Tapatumo puoselėjimas skirtybių pasaulyje“, pašnekovo klausinėjo apie pasirinkimus, susijusius su literatūra, apie Vilnių, šio miesto autentiškumą, įvairumą, santykį su tradicija ir instituto veiklą.
Skaityti toliau: Mindaugas Kvietkauskas Lietuvių literatūros tradicija – demokratizmas

Aldonas Pupkis. Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ netektys XX a. viduryje

Dvidešimtojo amžiaus vidurys buvo vienas iš tragiškiausių laikotarpių visoje Lietuvos istorijoje: dvi sovietinės okupacijos ir tarp jų viena vokiečių, Antrasis pasaulinis karas, prieškarinės ir pokarinės represijos apvertė aukštyn kojomis visą krašto gyvenimą, išderino tolygią šalies ekonominę, socialinę ir kultūrinę raidą. Tarp visų materialaus ir dvasinio gyvenimo sričių ypač nukentėjo lietuvių kalbotyra. Ji neteko bent devynių dešimčių jau mokslus išėjusių ir aktyviai dirbančių kūrėjų, potencialių mokslininkų, nuoširdžių kalbos mokslo ir praktikos talkininkų, vienaip ar kitaip prisidėjusių prie didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ rengimo, jo žodžių kartotekos pildymo. Galima pridurti, kad visi jie buvo išugdyti nepriklausomos Lietuvos mokslo institucijų, kai kurie tobulinęsi užsienyje ir buvo didžiulis lietuvių kalbos mokslo ir praktikos darbo potencialas.
Skaityti toliau: Aldonas Pupkis. Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ netektys XX a. viduryje

Viktorija Daujotytė. Skaudieji klausimai Šatrijos Raganos akivaizdoje

Kodėl skaudieji? Ir kodėl Šatrijos Raganos akivaizdoje? Dėl to, kad tie klausimai iškilo primirštų ar ir visai užmirštų Šatrijos Raganos tekstų akivaizdoje. Išėjo du Šatrijos Raganos „Raštų“ tomai – jau ketvirtas ir penktas1. Jie apima didžiuosius rašytojos vertimus, įžymiojo humanistikos pedagogo Fridricho Wilhelmo Försterio (1869–1966) mokymą. Moralinio ugdymo, neatskiriamo nuo krikščionybės postulatų, politinės etikos principų kūrėjas ir skelbėjas, vienas ryškiųjų pacifistinio, antiautoritarinio judėjimo lyderių praėjusio amžiaus Europoje.
Skaityti toliau: Viktorija Daujotytė. Skaudieji klausimai Šatrijos Raganos akivaizdoje

Maironis. Ištaręs mums Lietuvą

Jau nuskambėjus ir tikrajai lietuvių poezijos patriarcho Jono Mačiulio-Maironio 150 metų sukakčiai, ir paskelbtiesiems Maironio metams jau einant į pabaigą, darsyk apie Maironį – tik ne apie buvusį, o apie šiandien esamą – kalbamės su literatūros mokslininke, humanitarinių mokslų daktare, Maironio kūrybos specialiste, VU Filologijos fakulteto dėstytoja Brigita SPEIČYTE.
Skaityti toliau: Maironis. Ištaręs mums Lietuvą

Jolanta Zabarskaitė. Ar pavyktų išdidžiai pasakyti – aš esu joks?

Gyvename pasaulyje, kuris neįsivaizduojamas be technologijų, be nuolatinio judėjimo, be kalbinės įvairovės, kultūrų įvairovės aplink. Kas esame? Ar keičiamės? Ar lituanistika vis dar mus, lietuvius, telkiantis veiksnys? Jei taip, kaip ja tinkamai pasirūpinti? Ar reikia rūpintis? Jei ne, kas mus buria?

Atsispyrę nuo tokių abejonių, kalbamės apie lituanistiką su Lietuvių kalbos instituto direktore Jolanta Zabarskaite. Keliame klausimus dėl kintančios lituanistikos sąvokos ir „grėsmių“.
Skaityti toliau: Jolanta Zabarskaitė. Ar pavyktų išdidžiai pasakyti – aš esu joks?

Tautos savastis – per išmintį ir žaismę

Sako, nėra to blogo, ko nesuvalgytų studentas. Dangus aukštai, o Seimas – toli. Geriau žvirblis rankoje nei žąsis lovoje. Patarlių perdirbiniai dabar labai populiarūs, o naujųjų tautosakos reiškinių tyrinėtoja dr. Dalia Zaikauskienė džiaugiasi senojo klodo gyvybingumu ir tautos kūrybingumu. Skaityti toliau: Tautos savastis – per išmintį ir žaismę