Balys Sruoga. Laiškai iš Štuthofo.

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

Šios publikacijos šaltinių tyrimas atliekamas vykdant Lietuvos mokslų tarybos finansuojamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. Balio Sruogos laiškus iš Štuthofo publikacijai parengė  Neringa Markevičienė
METAI, 2014, sausis (I dalis)
METAI, 2014, vasaris (II dalis)
METAI, 2014, kovas (III dalis)
METAI, 2014, balandis (IV dalis)