Bendradarbiausime!

Lapkričio 30 d. Lituanistų sambūrio metinėje konferencijoje pasirašyta Lietuvių kalbos draugijos ir Lituanistų sambūrio bendradarbiavimo sutartis. Susitarta bendradarbiauti siekiant įgyvendinti abiejų organizacijų įstatuose užsibrėžtus tikslus:
ugdyti Lietuvos visuomenės tautinę ir pilietinę tapatybę, puoselėti tautinę ir pilietinę savivertę bei savigarbą;
rūpintis lietuvių kalbos būkle, jos prestižu, ugdymu ir kalbiniu visuomenės švietimu.

SutartisIMG_0529

Lietuvių kalbos draugijos sekretorė Rita Urnėžiūtė pristato draugijos ilgametę veiklą.

IMG_0554

Lituanistų sambūrio pirmininkė Dainora Eigminienė ir Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Vilnius, 2018-11-30

IMG_0570
Apsikeičiama sutartimis

IMG_0629

IMG_0636