Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Pateikti papildyti ir atnaujinti Bendrųjų programų (BP) projektai. Argumentuotus pasiūlymus papildymams teikė įvairūs socialiniai partneriai, dalykų mokytojų asociacijos ir kt. Visus BP projektus galite rasti pagal mokomuosius dalykus.

Kalbinis ugdymas >>>> (koordinatorė – dr. Zita Nauckūnaitė)
Dorinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Julija Sinicienė)
Matematinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Albina Zdanevičienė)
Informatikos ugdymas >>>> (koordinatorius – Povilas Leonavičius)
Technologinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Eglė Vaivadienė)
Meninis ugdymas >>>> (koordinatorė – Žydrė Jankevičienė)
Sveikatos ir fizinis ugdymas >>>> (koordinatorė – dr. Loreta Statauskienė)
Gamtamokslinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Ona Vaščenkienė)
Socialinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė)
NŠA