Birutei Pukelevičiūtei – 95

Birutė Pūkelevičiūtė (1923 08 12–2007 09 21) – poetė, prozininkė, dramaturgė, aktorė. 1941 m. baigė gimnaziją, debiutavo kaip aktorė. Nuo 1941 m. studijavo VDU žurnalistiką ir germanistiką. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. apsigyveno Kanadoje. Pirmoji kūrybos knyga „Metūgės“ (1952) nebuvo palankiai sutikta, bet tai buvo naujas ir dabar moderniai skambantis poetinis žodis.  „Metūgės“ buvo mano pirmagimė knyga, bet jai teko patirti podukros dalią: ilgus metus ji (kaip Pelenė) aižė žirnius užkrosny. O ir dabar – nors prie jos durų atžvangėjo antrojo leidimo karieta, vargiai jai teks šokti žėrinčioje pilyje su lietuvių poezijos karaliūnais. Ne šokių laikai. Ne stiklinių kurpių laikai“, – apie Lietuvoje perleistą pirmąją knygą rašė autorė.

Birutė Pūkelevičiūtė priklauso kartai rašytojų, kurie gimė ir užaugo Nepriklausomoje Lietuvoje, jos pasaulėžiūrą, vertybių sistemą, pažiūras formavo šio laikotarpio kultūra. Supoetintas, idealizuotas laikinosios sostinės – vaikystės miesto – paveikslas pasirodo autobiografinį pagrindą turinčioje romanų dilogijoje Aštuoni lapai (1956) ir Devintas lapas (1982).

B. Pūkelevičiūtė rašė vaikams eiliuotas pasakas.
,,Metūgių” vienas eilėraštis buvo įtrauktas į pasaulinės poezijos antologiją ,,The Cry of Rachel”(1996 m.).

Išsamiau apie Birutę Pukelevičiūtę:
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/541-pukeleviciute-birute

Birutės Pūkelevičiūtės jaunystė nuotraukose